‘LON’ M. WORDT ONDER VOORWAARDEN VRIJGELATEN

‘LON’ M. WORDT ONDER VOORWAARDEN VRIJGELATEN

Vandaag is de vordering in bewaringstelling van het Openbaar Ministerie van ‘Lon’ M. door de rechtercommissaris behandeld. De vordering van het OM is toegewezen en de voorlopige hechtenis van ‘Lon’
M. is tegelijkertijd geschorst onder oplegging van bijzondere voorwaarden.

Het OM heeft van tevoren aangegeven dat het zich niet tegen een schorsing van de voorlopige hechtenis
zou verzetten. Het strafrechtelijk onderzoek wordt evenwel voortgezet; de ernstige bezwaren voor de
opruiing en openlijk geweldpleging waarvan ‘Lon’ M. wordt verdacht, zijn nog immer aanwezig.
Op verzoek van het OM zijn door de rechter-commissaris de volgende voorwaarden opgelegd: het niet
opnieuw plegen van een strafbaar feit en verplicht contact met de reclassering. Het OM beoogt met deze
instemming tot schorsing een situatie te scheppen waarin enerzijds de rechten van onze burgers, zoals
die van demonstratie, gerespecteerd worden en anderzijds de openbare orde niet door strafbare feiten
wordt aangetast. Een ieder wil dat Dia di Bandera rustig en vreedzaam verloopt en dat ook de komende
tijd er met respect wordt gehandeld.
‘Lon’ M. was een van velen die op 24 juni 2020 tijdens een uit de hand gelopen demonstratie rond Forti
is aangehouden. Van de grote groep aangehouden verdachten is voor een twintigtal verdachten door de
rechter-commissaris beslist dat zij langer in voorarrest blijven. De rol van iedere verdachte wordt door het
OM beoordeeld en daarvan zal afhangen of de inbewaringstelling wordt gevorderd. Die vorderingen
worden eveneens deze week behandeld.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: