Gobièrnu a yega na desishon tokante medida relashoná ku kondishonnan laboral di ámtenarnan / Overheid neemt besluit over maatregel met betrekking tot arbeidsvoorwaarden van ambtenaren

 

Gobièrnu a yega na desishon tokante medida relashoná ku kondishonnan laboral di ámtenarnan

Geplaatst op 16 July 2020 dor di Ministerio Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko

WILLEMSTAD – Djárason 15 di yüli 2020 Gobièrnu di Kòrsou a yega na un desishon enkuanto e medida di redukson di 12.5% riba pakete di kondishonnan laboral di tur empleado den sektor públiko, relashoná ku e kondishonnan di Gobièrnu di Reino mará na e sosten di likides.

E kondishon aki, kual tin relashon direkto ku e petishon di Konseho di Minister di Kòrsou pa sosten di likides pa yuda mitigá e konsekuensianan finansiero i sosial-ekonómiko di e pandemia di COVID-19, ta konsistí di redusí e pakete di kondishonnan laboral total di empleadonan di sektor (semi) públiko (inkluyendo tur kompania di Gobièrnu i tur fundashon ku ta supsidiá pa 50% òf mas dor di Gobièrnu). Esaki tur den kuadro di solidaridat na empleadonan pafó di sektor públiko.

Gobièrnu a opta pa e siguiente senario di redukshon:

 • Ta fris trapi salarial;
 • No ta paga 3% lumpsum;
 • Plaka pa fakansi (vakantiegeld) ta baha ku 6%;
 • Kantidat di dia di fakansi ta baha ku 3.5% – esaki ta nifiká un promedio di bahada di 6.5 ora di fakansi pa kada empleado.

Pa kumpli ku e kondishonnan, Gobièrnu a basa su mes riba e siguiente puntonan di salida:

 1. No ta mishi ku salario básiko pa mantené forsa di kompra i perspektiva pa penshun sigui krese.
 2. Trahadónan ku salario den e skalnan mas abou no ta inkluí den e redukshon, pa evitá ku nan ta resultá bou di nivel di salario mínimo (minimumloon).
 3. E redukshonnan ta bira vigente entrante 1 di yüli 2020.

Konforme paragraf 1 di artíkulo 6 di “Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken” (PB. 2008, no. 70), Gobièrnu di Kòrsou a ofresé dos senario na sentral sindikal. Un grupo di trabou, ku a inkluí representante di tur dos partido, a deliberá riba e dos senarionan. Riba 11 di yüni 2020 sentral sindikal a indiká di ta rechasá ambos senario ku Gobièrnu a presentá, ya ku nan no ta dispuesto na entregá riba e kondishonnan laboral. Na nan turno e representantenan di sentral sindikal a presentá un senario distinto na esnan ku Gobièrnu a proponé. Sinembargo, esaki no tabata kumpli ku e kondishon di redukshon di benefisionan laboral ku 12.5% stipulá pa Gobièrnu di Reino.

 


 

Overheid neemt besluit over maatregel met betrekking tot arbeidsvoorwaarden van ambtenaren

Geplaatst op 16 juli 2020 di door Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening

WILLEMSTAD – Op woensdag 15 juli 2020, heeft de Regering van Curaçao een beslissing genomen omtrent de inkorting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden van alle personeelsleden binnen de publieke sector, welke verband houdt met de door de Koninkrijksregering gestelde voorwaarden verbonden aan liquiditeitssteun.

De gestelde voorwaarde welke direct verband houdt met het verzoek van de Regering van Curaçao aan de Koninkrijksregering voor liquiditeitssteun om het hoofd te kunnen bieden aan de financiële, economische en sociale gevolgen van de COVID-19 pandemie, houdt in dat de overheid een verlaging van 12,5% op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers in de (semi)publieke sector (inclusief overheidsbedrijven en publiek gefinancierde stichtingen en overige instellingen die voor minimaal 50% gefinancierd worden vanuit de begroting) realiseert. Dit in het kader van de solidariteit met de werknemers buiten de publieke sector.

De regering heeft besloten om een keuze te maken op de volgende scenario voor inkorting op de arbeidsvoorwaarden:

 • De loontrede wordt bevroren;
 • Er vindt eveneens geen betaling van een 3% lumpsum uit;
 • het vakantiegeld wordt met 6% verlaagd;
 • het aantal vakantiedagen wordt verminderd met 3,5 %. Dit impliceert dat ieder personeelslid gemiddeld 6,5 minder vakantie-uren krijgt.

De regering heeft ter voldoening aan deze voorwaarden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Het niet inkorten op het brutosalaris teneinde de koopkracht en vooruitzichten op pensioenopbouw zoveel mogelijk te behouden;
 2. De personeelsleden die in de laagste schalen zijn geplaatst en door de verlaging van het salaris onder het minimumloon zouden uitkomen, dienen te worden uitgesloten van de bezuinigingen;
 3. De kortingen dienen per 1 juli 2020 te worden ingevoerd.

Conform artikel 6 lid 1 van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (PB. 2008, no. 70), heeft de Regering van Curaçao twee scenario’s aangeboden aan het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid en de centrale commissie van vakbonden hebben overleg gevoerd over de twee scenario’s. Op 11 juni 2020 heeft de werkgroep aangegeven niet te zullen ingaan op de door de regering ingebrachte scenario’s, daar ze niet bereid zijn in te leveren op de arbeidsvoorwaarden. Op hun beurt hebben de vertegenwoordigers van de Centrale Commissie van Vakbonden een nieuw scenario gepresenteerd. Dit scenario voldeed echter niet aan de eis van een inkorting op de arbeidsvoorwaarden met 12.5% zoals gesteld door de Rijksregering.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: