Drs. Marilyn Alcala-Walle wordt al enige tijd bijgestaan door de advocaten Olga Henriquez-Kostrzewski, Hubert “Bertie” Braam en Achim Henriquez.

 

Dinsdag 21 juli 2020
Drs. Marilyn Alcala-Walle wordt al enige tijd bijgestaan door de advocaten Olga Henriquez-Kostrzewski,
Hubert “Bertie” Braam en Achim Henriquez. Er is een aangifte tegen Marilyn ingediend door een
medeburger. Naar aanleiding van de aangifte is Marilyn aangemerkt als verdachte en er is een onderzoek
gestart door het Openbaar Ministerie. Door deze bijzondere ontwikkeling heeft Marilyn, zoals het een
goed en integer persoon betaamt, haar ontslag als Minister ingediend.
Vandaag heeft het Openbaar Ministerie middels de gemachtigden geïnformeerd dat er besloten is tot
vervolging van Marilyn. Waar Marilyn exact voor vervolgd zal worden, is nog niet bekend. Dit
onaangenaam verassend nieuws kwam op een moment van veel politiek trammelant. In alles dat zich in
de afgelopen tijd heeft afgespeeld, is er helaas geen enkele vorm van steun gekomen van de partij PAR
voor Marilyn. Niet eens een telefoontje om te kijken hoe het met haar gaat. Echter nu, vanwege de nieuw
ontstane impasse in het Parlement van Curacao, heeft de partij haar wel kunnen vinden om een beroep
te doen op haar om snel tot het Parlement te treden om een einde te maken aan deze impasse.
Na alles te hebben overwogen, met name ook gezien het feit dat Marilyn niemand heeft benadeeld en
ook niet zichzelf heeft bevoordeeld, en voorts steeds loyaal is geweest, zonder dat die loyaliteit is
gewaardeerd, zijn er twee harde beslissingen genomen vandaag. De eerste is dat Marilyn heeft bedankt
voor haar zetel in het Parlement van Curacao en de weg heeft vrijmaakt voor de partij PAR om iemand
anders te laten benoemen. De tweede beslissing is dat Marilyn met onmiddellijke ingang haar
betrokkenheid bij de politieke partij PAR heeft opgezegd. Kort gezegd wenst Marilyn niets meer te maken
te hebben met de politieke partij PAR.
Namens Marilyn wordt benadrukt dat voornoemde beslissingen niet het einde van haar politieke carrière
betekenen en ook niet betekenen dat zij zal stoppen met de gemeenschap te dienen buiten de politiek
om. In de komende tijd zal de energie worden gestopt in het afronden van de strafvervolging die kennelijk
door het Openbaar Ministerie zal worden geïnitieerd en het vinden van gerechtigdheid voor hetgeen
Marilyn is aangedaan.
Alle contact met de pers en derden zal tot nader order middels mr. Olga Henriquez-Kostrzewski
geschieden. Zij is bereikbaar middels haar mobiele nummer op +5999 516 4056. Gelieve aldus in geval van
vragen of interviews, zich te wenden tot mr. Henriquez-Kostrzewski.
Namens drs. Marilyn Alcala-Walle,
De gemachtigden:
Olga Henriquez-Kostrzewski
Hubert “Bertie” Braam
Achim Henriquez

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: