Vervolg algemene politieke beschouwingen, live te volgen met gebarentolk

Vervolg algemene politieke beschouwingen, live te volgen met gebarentolk

17 september 2020

De algemene politieke beschouwingen 2020 worden op donderdag 17 september vanaf 10.45 uur vervolgd. De Tweede Kamer debatteert op deze tweede dag met minister-president Rutte over de hoofdlijnen van het beleid voor het komend jaar. Volg het debat live via deze site en de app Debat Direct, ook met gebarentolk.

Volg het live

Gebarentolk

De bovenstaande stream met gebarentolk tijdens de algemene politieke beschouwingen is nieuw. Kamervoorzitter Khadija Arib tijdens de opening van het debat: “Ik ben er blij mee dat dit belangrijke debat zo ook toegankelijk is voor doven en slechthorenden.”

Tweede termijn

Vandaag beantwoordt minister-president Rutte de vragen die de fractievoorzitters gisteren hebben gesteld. Daarna volgt een tweede termijn, een kortere ronde waarin zowel Kamer als kabinet nog een keer aan het woord komen.

Terugkijken

U kunt de eerste dag van het debat terugkijken in twee delen: het ochtenddeel (tot ongeveer 16.15 uur) en het middag- en avonddeel.

Coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen zijn de spelregels, net als op Prinsjesdag, anders dan andere jaren. In het vak K, waarin normaal gesproken het voltallige kabinet en alle staatssecretarissen plaatsnemen, zit nu een afvaardiging. In de zaal zijn maximaal vijftig Kamerleden aanwezig in plaats van 150.

Controle op rijksuitgaven

Kamer en kabinet praten over het beleid voor volgend jaar, zoals het kabinet dat heeft aangekondigd op Prinsjesdag. Na de algemene politieke beschouwingen van deze week en de algemene financiële beschouwingen volgende week behandelt de Kamer alle begrotingen van de ministeries apart. Dit neemt grofweg de periode tot het kerstreces in beslag. Bekijk hoe de Kamer de rijksuitgaven precies controleert in deze infographic.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: