Overleg over terrorisme

Overleg over terrorisme

30 september 2020

De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid overlegt op 1 oktober 2020 van 10.00 tot 13.00 uur over terrorisme. Er staan verschillende onderwerpen op de agenda, waaronder het dreigingsbeeld in Nederland. U kunt het overleg live volgen.

Voor dit overleg komt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer. De Kamerleden praten met hem over onder andere de volgende onderwerpen:

  • Minderjarigen met ernstige gezondheidsproblemen in de detentiekampen in Noordoost-Syrië (brief van minister van 18 februari 2020);
  • Het bericht van afgelopen voorjaar dat de Syrische stad Aleppo veilig was verklaard (brief van staatssecretaris van 11 maart 2020;
  • De aantallen uitreizigers en terugkeerders in Europa (brief minister 6 april 2020);
  • Reactie op het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (brief minister 8 april 2020);
  • Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland nummer 52 uit mei 2020 en de herziening daarvan (brieven minister 7 en 20m mei 2020);
  • Mogelijkheden en reikwijdte van de Wet Langdurig Toezicht ten aanzien van (veroordeelde) terroristen (brief minister 5 juni 2020);
  • Onderzoek naar intrekking Nederlanderschap conform Rijkswet op het Nederlanderschap (brief minister 25 juni 2020).

Live volgen

U kunt het overleg live volgen via deze site en de app Debat Direct. De bijbehorende stukken kunt u hier lezen.

Wat is een Kamercommissie?

Een Kamercommissie is een groep Kamerleden die zich bezighoudt met een beleidsterrein van een ministerie of met een specifiek onderwerp. Er zijn grofweg twee soorten Kamercommissies: vaste, zoals die van Justitie en Veiligheid, en tijdelijke commissies. Kamercommissies worden samengesteld uit de fracties van de politieke partijen. Ieder Kamerlid is lid van een of meer commissies. Het werk van alle Kamercommissies samen vormt de ruggengraat van het werk in de Tweede Kamer: tweederde van het werk van Kamerleden vindt plaats in de commissies.

Wat doet een Kamercommissie?

Kamercommissies behandelen voorstellen en plannen van het kabinet en soms vanuit de Kamer zelf. Ze geven er een oordeel over. Regelmatig doen commissies zelf onderzoek, bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken of het afleggen van werkbezoeken. Onderzoekscommissies spitten bepaalde zaken grondig uit.

Wat gebeurt er daarna?

Na de behandeling door de Kamercommissie volgt (meestal) een plenair debat in de grote vergaderzaal. Een commissie kan namelijk geen eindbeslissing nemen over voorstellen; dat kan alleen in de plenaire vergadering. Dat geldt ook voor het stemmen over moties.

Meer weten over Kamercommissies?

Lees hier meer over het werk van de verschillende (soorten) Kamercommissies.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: