Rondetafelgesprek over regeling ‘Baangerelateerde Investeringskorting’

Rondetafelgesprek over regeling ‘Baangerelateerde Investeringskorting’

6 oktober 2020

Vanaf 2021 kunnen werkgevers die een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine, de kosten verrekenen met hun loonheffing. Althans, dat staat in het plan ‘Baangerelateerde Investeringskorting’ (BIK) van het kabinet. De commissie van Financiën houdt hierover op dinsdag 6 oktober van 17:40 tot 19:20 uur een rondetafelgesprek. Via deze website is het gesprek live te volgen.

De Nederlandse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. Om de negatieve effecten op de economie te beperken, wil het kabinet een aantal maatregelen doorvoeren. De baangerelateerde investeringskorting (BIK) is een van die tijdelijke crisismaatregelen.

Met deze regeling wil het kabinet werkgevers stimuleren om te blijven investeren. De BIK laat ondernemers tijdelijk een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de loonheffing. Het kabinet wil deze korting vanaf 2021 voor twee jaar invoeren.

Belastingplan 2021

De BIK is een belastingmaatregel uit de Miljoenennota die op Prinsjesdag werd aangeboden aan het parlement. Tijdens het debat hierover, de Algemene Politieke Beschouwingen, waren de plannen nog niet volledig uitgewerkt. De belastingmaatregel is daarom op 5 oktober door minister Hoekstra van Financiën ingediend als ‘nota van wijziging’  aan de begroting.

Technische briefing en rondetafelgesprek

Op dinsdag 6 oktober gaat de commissie van Financiën met verschillende deskundigen over de BIK in gesprek. Om 17.00 uur is er een (besloten) technische briefing met het ministerie van Financiën. Daaropvolgend is er om 17.40 uur een rondetafelgesprek met Jacco Vonhof (MKB-Nederland) en Tuur Elzinga (FNV).

Het plenair debat met minister Hoekstra over de inhoud van de plannen volgt op een later moment.

Live volgen

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Troelstrazaal. Via deze stream is het overleg live te volgen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: