Leerzaam werkbezoek aan aardbevingsgebied voor tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen

Leerzaam werkbezoek aan aardbevingsgebied voor tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen

De tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen voerde op vrijdag 4 december in duo’s gesprekken met gedupeerden en betrokkenen in het aardbevingsgebied tijdens een werkbezoek. Deze kleinschalige setting, vanwege de coronamaatregelen, gaf ruimte voor open en persoonlijke gesprekken over de ervaringen en verhalen van de Groningers. De commissieleden troffen bij bewoners en ondernemers keukentafels aan met daarop talloze analyses, rapporten, taxaties en andere documenten.

Opdracht aan tijdelijke commissie

De tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen heeft van de Tweede Kamer de opdracht gekregen de onderzoeksopzet te schrijven voor een parlementaire enquête over dit onderwerp. De Kamer heeft een onderzoek voor ogen waarin grondigheid en zorgvuldigheid voorop staan. De commissie achtte een bezoek aan het gebied noodzakelijk, om een gedegen onderzoeksopzet te formuleren.

Bezoek in duo’s

Vanwege de coronacrisis kreeg dit werkbezoek een bijzonder karakter. Er vonden geen groepsactiviteiten plaats. In plaats daarvan hebben de leden in duo’s gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en betrokkenen, rondwandelingen gemaakt door dorpen en twee winningslocaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bezocht.

Opstellen onderzoeksopzet

De komende maanden werkt de commissie verder aan het opstellen van de onderzoeksopzet. Deze opzet zal naar verwachting in het voorjaar van 2021  aan de Kamer worden aangeboden. Nadat de Kamer hiermee akkoord is gegaan, wordt de parlementaire enquêtecommissie ingesteld. Dan wordt ook bekend welke Kamerleden hierin zitting nemen. Dat hoeven niet per definitie dezelfde Kamerleden als de leden van de tijdelijke commissie te zijn.

Onderzoeksinstrument

Met deze enquête gaat de Kamer de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen onderzoeken en brengt hierover verslag uit aan de Kamer, aan de Groningers en aan de rest van Nederland. Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen.

Planning parlementaire enquête

Allereerst voert de enquêtecommissie een uitgebreid dossieronderzoek uit, op basis van de documenten die de commissie bij verschillende partijen gevorderd heeft. Zoals gebruikelijk vinden na een aantal vertrouwelijke voorbereidende gesprekken de openbare verhoren plaats. De planning van de parlementaire enquête wordt in het voorjaar van 2021 bekend.

Voor meer informatie over de tijdelijke commissie zie www.tweedekamer.nl/Groningen en een terugblik op het werkbezoek: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/tijdelijke-commissie-aardgaswinning-groningen/werkbezoek.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: