Kamer bespreekt Nederlandse inzet tijdens Europese top

Kamer bespreekt Nederlandse inzet tijdens Europese top

7 december 2020

De Tweede Kamer spreekt op dinsdag 7 december met minister-president Rutte over de top van Europese regeringsleiders op 10 en 11 december. Het debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.
Vlag Europese Unie

De positie die een Nederlandse minister of staatssecretaris inneemt tijdens onderhandelingen in Brussel, wordt van tevoren altijd met de Kamer besproken. De laatste voorbereiding op de Europese top gebeurt via  een plenair debat. Op de agenda van de Europese top van 10 en 11 december staan verschillende onderwerpen.

Covid-19 en klimaat

De regeringsleiders spreken  over  de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus. Er is onder meer aandacht voor de uitwisseling van informatie tussen de  lidstaten van de Europese Unie (EU), internationale samenwerking en de beschikbaarheid van het Covid-19-vaccin. Daarnaast spreken de Europese regeringsleiders over het aanscherpen van de Europese klimaatambitie voor 2030. Het Nederlandse kabinet streeft naar een akkoord over het reduceren van de  uitstoot van broeikasgas in Europa  naar ten minste 55 procent in 2030.

Veiligheid en externe betrekkingen

In de nasleep van de recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk staat ook veiligheid, en in het bijzonder terrorisme, op de agenda. Naar verwachting spreken de regeringsleiders  onder andere  over politiesamenwerking en coördinatie, de noodzaak om online terroristische content aan te pakken en om het functioneren van Schengen te verbeteren. Ook de externe betrekkingen van de EU komen aan bod. Zo wordt er ingegaan op de relatie tussen de EU en Turkije, de trans-Atlantische betrekkingen en de verhouding met Rusland.

Volg het live

Het plenair debat is vanaf 20.30 uur te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: