Laatste vergadering voor Kerstreces

Laatste vergadering voor Kerstreces

“Na het laatste debat in de nacht van 17 december, heb ik nog kort terug geblikt op het ongekende jaar dat we achter de rug hebben. Een jaar dat niemand had verwacht. Met veel onrust en onzekerheden. Die waren voelbaar in de samenleving, maar ook hier in de zaal.

We hebben onze werkwijze steeds proberen aan te passen aan de geldende coronamaatregelen met hulp van onze medewerkers. Maar wie denkt dat we daardoor minder hebben vergaderd, vergist zich. Sterker nog, het is alleen maar meer, meer meer geworden. Dit jaar zijn er 1605 overleggen met de regering gevoerd. In 2019 waren dat er 1603. Een deel van die overleggen is digitaal gegaan, of is omgezet in schriftelijk overleg. Maar er zijn nog altijd 341 fysieke plenaire debatten gevoerd en 4323 moties ingediend.

Daarnaast hebben we ook stilgestaan bij de viering van 75 jaar vrijheid. Helaas is het niet gelukt om samen een bezoek aan Auschwitz te brengen. Gelukkig konden we op 25 september wel stilstaan bij de eerste Tweede Kamervergadering na de Tweede Wereldoorlog. Dat was een bijzonder moment.

Ik zou zeggen: rust uit en ik zie u in 2021 graag in goede gezondheid terug. En iedereen hele mooie kerstdagen.”

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: