Kamer zet werkwijze voort na verlenging lockdown

Kamer zet werkwijze voort na verlenging lockdown

14 januari 2021

De Tweede Kamer zet de huidige werkwijze met betrekking tot de coronamaatregelen voort. Dat betekent dat het parlementaire werk doorgaat, maar dat terughoudendheid geboden is bij het plannen van vergaderingen. Kamervoorzitter Khadija Arib laat in een brief aan de Kamerleden weten dat de verlenging van de lockdown die het kabinet deze week afkondigde, geen aanleiding geeft tot veranderingen.

Plenaire vergaderingen

Voor de plenaire agenda geldt dat alleen urgente debatten worden gevoerd. Alle korte debatten die bedoeld zijn om te stemmen – zogeheten verslag algemeen overleg (VAO) en verslag schriftelijk overleg (VSO) – komen zoveel mogelijk te vervallen. Dit gebeurt om om het aantal bewegingen in de plenaire zaal – niet alleen van Kamerleden, maar ook van griffiers, verslagleggers en bodes die de Kamer tussentijds schoonmaken – terug te brengen.
Het mondelinge vragenuur, de regeling van werkzaamheden en de stemmingen gaan op de gebruikelijke manier door.

Commissie-activiteiten

Na overleg met de commissievoorzitters is besloten om ook voor de komende periode kritisch te bezien welke commissievergaderingen en -activiteiten met het oog op actualiteit en urgentie noodzakelijk zijn en moeten plaatsvinden – in fysieke of digitale vorm –, en wat kan worden uitgesteld of geannuleerd. Het is aan de commissies zelf om daar besluiten over te nemen.
Voor parlementaire onderzoekscommissies wordt een uitzondering gemaakt; de werkzaamheden van deze commissies kunnen onverkort worden voortgezet.

Verruiming niet mogelijk

¨We hadden gehoopt dat we het nieuwe jaar anders zouden starten; dat een verruiming van het parlementaire werk mogelijk zou zijn en dat we onze medewerkers weer wat vaker zouden zien. Dat is helaas niet het geval¨, besluit Khadija Arib haar brief. ¨Niettemin is gebleken dat de huidige werkwijze ons de mogelijkheid biedt om adequaat inhoud te (blijven) geven aan onze controlerende en medewetgevende rol.¨ De voortzetting van de huidige werkwijze betekent ook dat de Tweede Kamer voorlopig gesloten blijft voor publiek.

Lees hier de volledige brief van Kamervoorzitter Khadija Arib aan de leden.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: