KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez  viert haar 42ste verjaardag

 

Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez 

viert haar 42ste verjaardag

 

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) vierde op dinsdag 12 januari haar 42ste verjaardag. De viering was dit jaar virtueel en was live te volgen via www.uoc.cw/stream. De toespraken vonden plaats gedeeltelijk vanuit de aula van de UoC rekening houdend met de geldende voorschriften met betrekking tot de pandemie van COVID-19. De gastspreker dit jaar was prof. dr. Nicholas Faraclas, professor van Linguistics aan de University of Puerto Rico, Río Piedras, die zijn toespraak hield vanuit zijn woonplaats te Puerto Rico.

 

De avond begon met een toespraak van de Rector Magnificus van de UoC dr. Francis de Lanoy waarin hij de inwoners van Curaçao feliciteert voor de manier waarop men als land is omgegaan met de COVID-19-pandemie. Door het gedrag van het grootste gedeelte van de gemeenschap heeft de regering de maatregelen kunnen de-escaleren. Vervolgens ging dr. De Lanoy in op het belang van de UoC voor de gemeenschap en hoe Curaçao eruit zou hebben gezien zonder de universiteit. Zijn antwoord hierop was dat onze samenleving er heel anders zou hebben uitgezien, dat buitenlanders waarschijnlijk veel sleutelposities zouden hebben bekleed en dat de Yu di Kòrsou minder kansen zou hebben gehad om een ​​hogere en academische opleiding te volgen.

 

Voorts vertelde dr. De Lanoy over de plannen van de UoC voor het jaar 2021. Dit jaar gaat de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez zich inzetten om bewustwording te creëren bij de burgers van het potentieel van Curaçao, de kracht van diversiteit in onze cultuur, gewoonten, tradities, gedrag en historische achtergronden en ontwikkeling. Eind januari wordt een UoC-leerstoel Cultuur, Gemeenschap en Geschiedenis ingesteld en prof. dr. Rose Mary Allen zal deze leerstoel bekleden. De Culturele Agenda wordt opnieuw geïntroduceerd door de komende maanden verschillende evenementen en activiteiten te organiseren die verband houden met onze cultuur, geschiedenis en gewoonten. De UoC is ook samen met APC en het Heritage Plaza Consortium betrokken bij een megaproject om het voormalige Plaza-hotel te herontwikkelen en leven en activiteiten in Punda te brengen.

 

De gastspreker prof. dr. Nicholas Faraclas droeg zijn lezing op aan de in 2015 overleden pionier voor de maatschappelijke verankering van het Papiamentu, prof. dr. Frank Martinus Arion (oud-collega van professor Faraclas aan de Algemene Faculteit). De titel van zijn lezing luidde: ‘From a Creole Past to a Plurilingual Future: Papiamentu as a Key to Success for Curaçao in the 21st century’. Als het ware in lijn met de welkomsttoespraak van de Rector Magnificus van de UoC, die daarin aangaf, dit nieuwe kalenderjaar en verder, het accent te leggen op eigen cultuur, historie en taal. 

 

Prof. dr. Faraclas is sinds 2009 gastdocent aan de professional masteropleidingen Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans aan de Algemene Faculteit. Samen met de UoC en de FPI heeft hij diverse publicaties uitgegeven waaronder de belangrijke uitgaven over de ABC-eilanden en de ‘Greater Caribbean’, de zogenaamde Eastern Caribbean Islands Culture Conference (ECICC-) Volumes, waarin ook talrijke artikelen zijn opgenomen over het Papiamentu. Enkele jaren later zou de UoC dit project verder oppakken (tot heden) zonder de FPI, maar in nauwe samenwerking met de Universidad de Puerto Rico, Río Piedras (in de persoon van prof. Faraclas).

 

In de inhoudelijk zeer gevarieerde lezing kwamen talrijke andere onderwerpen aan de orde, die zich niet makkelijk in een persbericht laten vatten. Zo stipte de spreker vele belangrijke taalkundige aspecten van creolentalen aan, waarbij hij gebruik maakte van heldere slides vol interessante (wetenschappelijke) feiten en theorieën. Bijvoorbeeld een ‘oude theorie’ over het ontstaan van het Papiamentu, werd gekoppeld aan een nieuwe theorie hieromtrent, die inhoudt dat niet alleen creolentalen, maar alle talen, ook bijvoorbeeld het Engels, Nederlands en Spaans, contacttalen zijn.

Prof. Faraclas bracht naar voren dat het koloniale onderwijssysteem op Curaçao voorbij gaat aan de eerste onderwijsprincipe: “Go from the known to the unknown”. Dit betekent dat wij gebruik moeten maken van de kennis die de student heeft (Papiamentu) om hen te leren wat zij niet weten. Het leren vergemakkelijkt als dit geschiedt in de moedertaal, waarmee de koppeling met het Papiamentu, de meest gesproken taal op Curaçao, in de lezing benadrukt wordt. Ons huidige onderwijssysteem leidt tot dropouts en pushouts.

 

Verder ging de spreker in op het feit dat wanneer een groep taalleerders onderling verschillende moedertalen hebben, deze taalleerders elkaar bij het leren van een vreemde taal kunnen ondersteunen. Daarmee werd de brug naar het concept van ‘translanguaging’ en naar het onderwijs snel gemaakt.  Wat het onderwijs betreft haalde de spreker aan dat het concept van lifelong learning steeds belangrijker wordt door de snel veranderende wereld, en dat daarbij veel flexibiliteit van de leerder nodig is.

Voor meer over deze lezing, wordt verwezen naar de website van de UoC, waar onder het venster livestream/archive, de lezing integraal is terug te zien. 

Geïnteresseerden kunnen de volledige presentatie online zien in het video-archief op www.uoc.cw onder Tools.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: