Kamer debatteert over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen

Kamer debatteert over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen

1 februari 2021

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 2 februari over een wetsvoorstel om ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen tegen te gaan. Het is een initiatief van Kamerleden Lilianne Ploumen (PvdA), Nevin Özütok (GL), Jasper van Dijk (SP) en Corrie van Brenk (50PLUS). U kunt het debat vanaf 17.00 uur live volgen via deze site en de app Debat Direct.
Euros-1920.jpg

Certificaat

Het initiatiefvoorstel voegt aan de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen een aantal nieuwe voorschriften en instrumenten toe om de ongelijke beloning van vrouwen en mannen effectiever tegen te gaan. De initiatiefnemers pleiten onder meer voor de invoering van een certificaat dat ondernemingen met meer dan vijftig werknemers moeten kunnen laten zien als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde.

Hoe behandelt de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel?

Tweede Kamerleden controleren niet alleen de regering, ze mogen ook zelf wetsvoorstellen maken. Dit heet het recht van initiatief. Elk Kamerlid heeft dit recht al sinds het begin van de Tweede Kamer in 1815. De behandeling van initiatiefwetsvoorstellen verloopt op dezelfde wijze als wetsvoorstellen van de regering. Zo kunnen Kamerleden amendementen indienen om het voorstel te wijzigen. Het enige verschil is dat het Kamerlid dat het initiatiefvoorstel heeft ingediend, het voorstel zelf in de Kamer verdedigt, in plaats van één of meer leden van de regering. Als de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel aanvaardt, wordt het een voorstel van de gehele Kamer. Na aanvaarding vraagt de Voorzitter de indiener(s) om het voorstel in de Eerste Kamer te verdedigen.

Volg het live

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: