Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) presenteert eindrapport

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) presenteert eindrapport

De parlementaire onderzoekscommissie Uitvoeringsorganisaties presenteert op donderdag 25 februari 2021 om 10:00 uur haar eindrapport. Commissievoorzitter Andre Bosman blikt namens de commissie terug op de hoorzittingen en licht de conclusies en aanbevelingen toe. Vervolgens overhandigt hij het eindrapport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib.

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties is op donderdag 5 maart 2020 ingesteld om onderzoek te doen naar problemen bij uitvoeringsorganisaties.

De commissie bestaat uit de volgende leden: André Bosman (VVD, voorzitter), Nevin Özütok (GroenLinks, ondervoorzitter), Evert Jan Slootweg (CDA), Maarten Groothuizen (D66), Cem Laçin (SP), John Kerstens (PvdA), Corrie van Brenk (50PLUS).

Doel

Doel van deze commissie is om problemen bij uitvoeringsorganisaties die de burger raken te onderzoeken. De vragen die centraal staan in het onderzoek zijn:
– Wat zijn de belangrijkste (oorzaken van) problemen bij uitvoeringsorganisaties waardoor de menselijke maat uit het oog verloren wordt?
– Wat is de rol en informatiepositie van de Kamer bij problemen bij uitvoeringsorganisaties?
– Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden aan uitvoeringsorganisaties, departementen en de Tweede Kamer om deze problemen op te lossen of te voorkomen?

De commissie heeft daarbij de gehele keten bekeken: van werkvloer tot belangenorganisaties van burgers, van uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, CBR (van de rijbewijzen) en UWV (uitkeringen) tot ambtenaren van ministeries. Ook de rol van de Tweede Kamer is onder de loep genomen. In totaal sprak de commissie met zo’n veertig personen over dit onderwerp.

Achtergrond

Soms lopen burgers vast in hun contacten met de overheid. In de afgelopen periode hebben zich problemen bij uitvoeringsorganisaties voorgedaan die aanzienlijke gevolgen hadden voor grote groepen mensen. Denk bijvoorbeeld aan de problemen bij de Belastingdienst en de rijbewijskeuringen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het lukt uitvoeringsorganisaties niet altijd om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. De menselijke maat moet aanwezig zijn om te voorkomen dat een burger vastloopt in wetten, regels of overheidssystemen. Op basis van de door de commissie verzamelde informatie, wordt het eindrapport opgesteld met daarin een aantal aanbevelingen die het proces tussen ‘balie en beleid’ gaan verbeteren.

Noot voor de redacties:

Aanmelden

De presentatie vindt op donderdag 25 februari 2021 om 10:00 uur plaats in de Troelstrazaal in het Tweede Kamergebouw. Let op! Het aantal plekken voor journalisten in de zaal is beperkt. Journalisten die de presentatie willen bijwonen, dienen zich daarom vóór woensdag 24 februari 2021 16:00 uur aan te melden per e-mail:  onder vermelding van naam, medium en contactgegevens. De presentatie is ook live te volgen via de livestream van de Troelstrazaal.

Accreditatie

Journalisten die de aanbieding van het eindrapport willen bijwonen, maar geen vaste accreditatie van de Tweede Kamer hebben, hebben een accreditatie nodig. Een accreditatie kunt u online aanvragen.

Vragen aan voorzitter Andre Bosman

Na afloop van de aanbieding is er gelegenheid voor interviews met de voorzitter van de onderzoekscommissie, Andre Bosman. Voor interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Anna Kodde, 06 25 47 5819.

Rapport onder embargo

Het eindrapport is voor de pers onder embargo beschikbaar op donderdag 25 februari 2021 vanaf 08:00 uur (kamer H201B). Het embargo geldt tot 10:00 uur. Embargo-exemplaren worden niet digitaal verzonden. Vertegenwoordigers van de pers dienen voor het aanvragen van een embargo-exemplaar het bijgevoegde embargoformulier ingevuld en ondertekend vóór donderdag 25 februari 2021 08:00 uur, terug te sturen naar: persvoorlichting@tweedekamer.nl

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: