Jorritsma en Ollongren aangewezen als verkenners kabinetsformatie 2021

Jorritsma en Ollongren aangewezen als verkenners kabinetsformatie 2021

Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) worden verzocht om een verkenning uit te voeren naar de verschillende opties die er zijn om, op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag, tot de vorming van een nieuw kabinet te komen. Dat maakte Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib vanmiddag bekend. Jorritsma en Ollongren zijn voorgedragen door de op basis van de voorlopige uitslag gekozen lijsstrekkers van VVD en D66.

Vandaag, 18 maart 2021, kwamen de op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag gekozen lijsttrekkers op verzoek van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib bij elkaar. In dit overleg is besloten om Jorritsma en Ollongren te vragen om een verkenning te verrichten ten behoeve van het debat over de verkiezingsuitslag. Zij konden rekenen op breed draagvlak bij de aanwezige lijsttrekkers.

Daarnaast is besloten dat de Voorzitter de nieuwe Kamer voorstelt om het debat over de verkiezingsuitslag op woensdag 31 maart 2021 te houden. De verkenners worden verzocht om uiterlijk dinsdag 30 maart aanstaande verslag uit te brengen. Dat verslag wordt op dat moment openbaar gemaakt. Jorritsma en Ollongren worden ook uitgenodigd om bij het debat aanwezig te zijn, zodat zij eventuele vragen over het verslag kunnen beantwoorden.

De Kamervoorzitter heeft, conform de afspraak die zij daarover met de lijstrekkers maakte, Zijne Majesteit de Koning geïnformeerd over de uitkomsten van de bijeenkomst.

Toelichting verkenner

De rol van een verkenner is niet wettelijk vastgelegd. Het doel van een verkenner is om de dagen tot aan de installatie van de nieuwe Tweede Kamer (31 maart 2021) te gebruiken voor een eerste verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden. De bevindingen van de verkenner kunnen dan worden betrokken in het debat over de verkiezingsuitslag.

Het debat over de verkiezingsuitslag moet ertoe leiden dat de Kamer één of meer informateurs aanwijst, de opdracht en termijnen vaststelt, en besluit over de manier waarop de Koning wordt geïnformeerd over het verloop van de kabinetsformatie.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: