Verkenners brengen Kamer uiterlijk 30 maart verslag uit

Verkenners brengen Kamer uiterlijk 30 maart verslag uit

18 maart 2021

De verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren brengen uiterlijk op 30 maart verslag uit aan de Kamer van hun gesprekken met de verschillende fracties over de coalitiemogelijkheden. Zij hebben dit afgesproken met Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij beginnen op vrijdag 19 maart met de voorbereidingen voor hun werk.

De verkenners

De twee verkenners zijn op 18 maart, de dag na de verkiezingen, door de (voorlopig) gekozen lijsttrekkers aangewezen om te onderzoeken welke coalitiemogelijkheden de fracties zien. Zij gaven na ontvangst van hun opdracht uit handen van Kamervoorzitter Khadija Arib een persconferentie. Annemarie Jorritsma is nu fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. D66’er Kajsa Ollongren is demissionair vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Debat over rapport verkenners

De verkenners brengen hun verslag uiterlijk op 30 maart uit met het oog op het debat over de verkiezingsuitslag en kabinetsformatie, dat de nieuwe Tweede Kamer voert na 31 maart 2021. Op die datum wordt de nieuwe Tweede Kamer geΓ―nstalleerd.

Informateur

De uitkomst van dat debat kan zijn dat de Kamer één of meer informateurs aanwijst. Welke opdracht deze precies krijgt, wanneer die afgerond moet zijn en hoe de Koning wordt geïnformeerd over het verloop van de kabinetsformatie: dat spreekt de Kamer af in dit debat.

Kamer leidend in formatieproces

De Tweede Kamer heeft de regie in de kabinetsformatie. Zij besluit steeds over de volgende stap in het proces. De Kamervoorzitter treedt op namens de Kamer. Tot 2012 werden informateurs benoemd door de Koning. Dit is veranderd om het proces transparanter en democratischer te maken.

Het nieuwe kabinet

Wanneer de informateur met de partijen tot een akkoord is gekomen, volgt de formatie. De formateur, meestal de beoogd minister-president, stelt dan een kabinet samen van ministers en staatssecretarissen. Deze worden benoemd en beΓ«digd door de Koning.

Meer informatie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: