Nieuwe vergaderregel commissies

Nieuwe vergaderregel commissies

19 april 2021

Een commissie houdt meestal om de twee weken een procedurevergadering. Sinds de invoering van de nieuwe vergaderregels op 31 maart 2021 hebben deze overleggen een eigen regeling van werkzaamheden en dat is nieuw. De eerstvolgende procedurevergadering is van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vindt plaats op dinsdag 20 april om 16.30 uur.
Vergaderingen van commissies vinden onder meer plaats in de Troelstrazaal.

Wat is een procedurevergadering?

Tijdens een procedurevergadering neemt een Kamercommissie besluiten over de te volgen procedures en werkwijze. Kamerleden besluiten bijvoorbeeld over de afhandeling en beantwoording van brieven die de commissie ontvangt, en over de wijze van behandeling van wetsvoorstellen en beleidsbrieven, -nota’s en -notities op het terrein van de commissie. Ook vindt besluitvorming plaats over de planning van commissiedebatten, hoorzittingen, werkbezoeken en gesprekken met externe personen en organisaties.

Sterkere commissies

Om de volle plenaire agenda te ontlasten, heeft het commissiewerk van de Tweede Kamer in een nieuw Reglement van Orde meer aandacht gekregen. In het vernieuwde reglement staat onder meer dat procedurevergaderingen voortaan een eigen regeling van werkzaamheden hebben. Tijdens deze regeling wordt de vergaderagenda vastgesteld van de commissie en kunnen Kamerleden verzoeken indienen voor bijvoorbeeld het ontvangen van informatie van het kabinet. Voorheen werden veel verzoeken van commissies tijdens de plenaire regeling van werkzaamheden behandeld: nu is dat niet meer het geval.

Live volgen

Volg de procedurevergadering van de commissie van SZW vanaf 16.30 uur via de livestream van deze site of de app Debat Direct. De vergadering vindt plaats via videoverbinding vanuit de Tilanuskamer en is terug te kijken via de app Debat Direct. Bekijk ook de stukken die in de procedurevergadering worden besproken.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: