SKOLANAN TA HABRI DIA 28 APRIL 2021

Beste schooldirecteuren

Wij willen uhierbij informeren dat na ministerieeloverteg afgelopen donderdagmiddag 22 april202 1 waarb j de schoolbesturen, dr.Dasy Ooms van EPI ,de sector directeur UOW ende minister aanwezigwaren,wij vandaag vande minister bericht hebben ontvangen u te kunnen informeren dat de scholen voor Funderend Onderwijs envoor het Voortgezet Onderw js volledig open zullen gaan op woensdag 28 april 2021.

 

De open ngvan de scholen houdt in dat alle leerlingen weer toegelaten wardentot de scholen.

Om de leerlngen in de School te kunnen ontvangen wordt verzocht zeals reeds van toepassing is om de Corona protocollen toe te passen,namelijk om: Agglomerat e tegente gaan

Voldoende afstand te bewaren,waarbij er 2 meter afstand meet tussen het personeel en de  leerlingen

Hygenische producten aanwezig z jn en iedereen frequentde handen kan wassen

Op momenten dat volwassenen geen voldoende afstand kunnen bewaren z j gebru k maken van mondk.apjes

Leerlingen en personeel die last hebbenvan 2 of meer simptomen niet naar schooltoe kunnen komen

 

Het reguliere schoolrooster zalvan toepassing zijn b j alle Scholen. Er wordt dit keer niet gewerkt met tijdsloten waartussen ouders hun kinderen naar schoolkunnen brengen en ophalen.

De leerlingen en ouders d e onderweg zijn naar Schoolen terug naar huis hebben weleen bewijs nodig als reden waarom zij zichop de openbare weg bevinden. ndezedienen de leerlngen een schoolverklaringte hebben en hun schoolrooster.

 

In het kader van het vaccinatieprogramma en onderwijs verzorgd de overheid aanstaande zondag het programma “Bakunashon i Ensenansa” welk via de media wordt uitgezonden.

 

Wij begrijpen dat dit nieuws het nodige organisatorisch werk met zich meebrengt. Hier hebben wij zeker begrip voor. Mocht er iets zijn waarin u ondersteuning behoeft, dan vernemen wij dat van u.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: