Briefings over rijexamens

Briefings over rijexamens

25 mei 2021

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat houdt op dinsdag 25 mei twee technische briefings. De Kamerleden spreken vanaf 16.30 uur over het plan van aanpak voor de achterstand bij het afnemen van rijexamens door het CBR. Vanaf 17.30 uur gaat de commissie in gesprek over het advies van Emile Roemer over de rijschoolbranche. De briefings vinden plaats per videoverbinding en zijn live te volgen via deze website.

CBR: plan van aanpak examenafname

Bij het CBR zijn lange wachttijden ontstaan, mede doordat de dienstverlening in een jaar tijd tweemaal is stilgelegd als gevolg van coronamaatregelen. Om de dienstverlening weer op peil te krijgen, is een plan van aanpak opgesteld. Kamerleden spreken hierover met algemeen directeur Alexander Pechtold en directeur bedrijfsvoering Jan Jurgen Huizing.

Advies Emile Roemer over rijschoolbranche

Op verzoek van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft oud-Kamerlid Emile Roemer onderzoek gedaan naar hoe de kwaliteit van de rijschoolbranche verbeterd kan worden. Tijdens deze briefing licht hij zijn advies ‘Van rijles naar rijonderwijs’ toe.

Wat gebeurt er in een technische briefing?

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp. De onderwerpen van de twee technische briefings staan op de agenda van het commissiedebat dat op 22 juni staat gepland.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: