Achim Henriquez: Parasasa Beach Willemstad, Den e kondishonnan di erfpacht di Marriott hotel (Piscamar Beach Resort B.V.) tin e siguiente klousula pone

Achim Henriquez: Parasasa Beach Willemstad
Den e kondishonnan di erfpacht di Marriott hotel (Piscamar Beach Resort B.V.) tin e siguiente klousula pone, ku Minister Suzy Romer a hinka aden, ku ta nifika ku tur kos marka kolo HEL riba e mapa akibou ta PUBLIKO!!!!!
“r. de erfpachter zal toestaan, dat ook anderen dan gasten verblijvende in het aan de erfpachter toebehorende hotel, zonder vergoeding gebruik kunnen maken van het strand waarop het erfpachtrecht betrekking heeft. Het strand, dient vrij, openbaar toegankelijk te zijn. Het is de erfpachter niet toegestaan het strand door middel van een afrastering of anderszins af te scheiden van aangrenzende stranden. Conform dit artikel wordt in ieder geval met “strand” bedoeld het gebied zoals aangeduid op de gewaarmerkte tekening van Domeinbeheer d.d. 20 september 2016”

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159051765454818&set=a.10151730151229818

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: