KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Beëdiging mr. Jan de Boer als lid van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

 

Op 12 augustus 2021 is mr. Jan de Boer opnieuw door de Gouverneur van Sint
Maarten, drs. E.B. Holiday, beëdigd als lid van het Constitutioneel Hof van Sint
Maarten. Herbenoeming is mogelijk geworden door een recente landsverordening tot
verhoging van de leeftijdsgrens voor de leden van het Constitutioneel Hof, de Raad
van Advies, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman van Sint Maarten.
Volgende week, op 20 augustus 2021, vindt in Sint Maarten een zitting van het
Constitutioneel Hof plaats over drie ontwerp-landsverordeningen, waarin zijn
opgenomen de door Nederland als voorwaarde voor financiële steun gestelde
verlaging van 12,5% van de arbeidsvoorwaarden van (semi) ambtenaren, verlaging
van 25% van de arbeidsvoorwaarden van politieke gezagsdragers en maximering van
de arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen binnen de (semi) publieke sector.
Het Constitutioneel Hof bestaat uit de voorzitter Bob Wit (Caribbean Court of Justice)
en de leden Jan de Boer (Gemeenschappelijk Hof van Justitie) en Ben Vermeulen (Raad
van State). Plaatsvervangend lid is Nicole Martinez (Gemeenschappelijk Hof van
Justitie). Griffier is Joan Becker (Gemeenschappelijk Hof van Justitie).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: