Wetgevingsjuristen ontvangen diploma “Certified Legislative Lawyer’

Willemstad, 30 augustus 2021.
Een totaal van 18 wetgevingsjuristen uit Curaçao hebben hun diploma ontvangen voor de
opleiding “Certified Legislative Lawyer’ bij de Universiteit van Curaçao, Dr. Moises da Costa
Gomez (UoC). Minister-President Gilmar Pisas was ook aanwezig tijdens de overhandiging.
De opleiding werd verzorgd door het Caribbean Center for Legislation onder leiding van prof.
mr. dr. Flora Goudappel, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UoC en prof.
mr. dr. Sjoerd Zijlstra. Aan de opleiding hebben in totaal 47 cursisten meegedaan uit
Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
De kandidaten uit Aruba hebben de uitreiking van hun Curaçaose medestudenten gevolgd
via een virtuele verbinding en kregen ook een toespraak van Minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie van Aruba, mr. Aldin Bikker. Helaas kon er in Aruba door de COVID-19-
maatregelen geen uitreiking plaatsvinden. Voor de kandidaten uit Sint Maarten zal de
uitreiking op dinsdag 31 augustus 2021 plaatsvinden.
De opleiding is belangrijk voor de Caribische landen binnen het koninkrijk omdat er een
grote vraag is naar wetgevingsjuristen. Minister-President Gilmar Pisas sprak dan ook de
hoop uit dat alle geslaagden voor de opleiding op de diverse beleidsterreinen als
wetgevingsjurist gaan werken voor de Caribische landen in het koninkrijk.

Vanwege het grote succes van de opleiding zal er in september 2021 een nieuwe
lichting worden opgestart.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: