A manda presupuesto 2022 di Entidat Públiko Boneiru pa Konseho Insular OLB OLB Begroting 2022 aan Eilandsraad aangeboden

 

A manda presupuesto 2022 di Entidat Públiko Boneiru pa Konseho Insular OLB 

Kralendijk – Dia 1 di sèptèmber 2021 a manda diseño di presupuesto 2022 di Entidat Públiko Boneiru pa Konseho Insular pa tratamentu i aprobashon. E aña akí a skohe pa un presentashon nobo di e presupuesto, di manera ku e konekshon ku e plannan di maneho di e Programa di Gobernashon 2019-2023 ta bini dilanti mas klarito. Di e manera akí ta pone siudadanonan di Boneiru sentral den e presupuesto akí: presentando e presupuesto segun e prioridatnan di gobièrnu, e siudadano ta haña un mihó bista den loke Entidat Públiko Boneiru ke realisá den e periodo binidero. Un Boneiru duradero den un ambiente stabil i prometedor.

E aña akí tambe pa promé biaha tin un ‘Presupuesto den 1 mirada’ ku en breve ta duna un bista general klarito di entradanan i gastunan di gobièrnu boneriano. 

A hinka e presupuesto den un bachi nobo pa hasié mas aksesibel i mas plasentero pa lesa. Den e presupuesto di maneho ta deskribí e metanan pa e maneho di e aña (i añanan) binidero, ku tin influensia riba presupuesto di Entidat Públiko Boneiru. Ta ilustrá e aktividatnan ku ta nesesario pa realisá e metanan akí i e gastunan enbolbí ku esakinan den e presupuesto akí.

Na momentu di stipulashon di e benefisionan a basa esaki riba un kontinuashon di e rekuperashon ekonómiko ku a kuminsá meimei di aña 2021 i ku segun e pronóstikonan lo sigui den aña 2022. Implementashon di e impuesto nobo pa turista ta fortifiká e kalkulashon positivo akí. Di e manera akí ta spera un subida di entrada na aña 2022. E akshonnan di rekuperashon den kaso di emishon di pèrmit di konstrukshon i emishon èkstra di tereno lo kontribuí mas aleu na un parti sólido di entrada di e presupuesto akí.  

Banda di e prioridatnan ku a akordá den Programa di Gobernashon i Akuerdo Intergubernamental, Entidat Públiko Boneiru den aña 2022 i den e añanan binidero ta hasi esfuerso pa intensivá  e maneho ku ta enfoká riba rekuperashon ekonómiko i mehorashon di servisio na e siudadano. Esaki ta reflehá su mes den e gastunan presupuestá i den invershonnan. Den esaki e prioridatnan ta:   

 • Drechamentu di kaminda
 • Digitalisashon
 • Desaroyo di organisashon
 • Punto di referensia siguridat sosial
 • Rekuperashon di ekonomia 
 • Suministro di kombustibel

Ku introdukshon di e presupuesto akí pa aña 2022 Entidat Públiko Boneiru ta kalkulá su entradanan i gastunan den un forma mas realístiko, ku komo meta pa prevení mas tantu posibel ku ta gasta ménos sèn ku ta disponibel den e kuenta anual. Ku e intenshonnan di maneho i e prioridatnan ku mester keda realisá, mester invertí hopi riba sierto terenonan. Na momentu di formulashon di e presupuesto akí, kaminda tabata posibel, a ekonomisá riba gastunan operashonal (di ofisina). No opstante esaki e presupuesto ta mustra un défisit ku ta ferwagt di USD 1.97 mion, ku ta ku keda kubrí pa un biaha so pa medio di e reservá general ku a akumulá durante añanan ku a pasa. E reserva general na fin di aña 2020 ta USD 36.6 mion, di manera ku ta responsabel pa na aña 2022 kubri e défisit ku ta ferwagt for di esaki sin ku ta afektá posishon finansiero di Entidat Públiko Boneiru. A pone e parti di maneho di e presupuesto pa tur hende mira riba wèpsait di Entidat Públiko Boneiru. Nos ta invitá tur siudadano pa tira un bista den presupuesto 2022.

Klek akinan pa yega na e página ku e presupuesto:
https://bonairegov.com/bestuur-organisatie/financien-van-het-openbaar-lichaam-bonaire/ontwerpbegroting-2022

 

 

OLB Begroting 2022 aan Eilandsraad aangeboden

Kralendijk – De ontwerpbegroting 2022 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is op 1 september 2021 naar de Eilandsraad verzonden voor behandeling en goedkeuring. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe presentatie van de begroting, zodat de verbinding met de beleidsplannen van het Bestuursprogramma 2019-2023 duidelijker naar voren komt. De burgers van Bonaire worden zo centraal geplaatst in deze begroting: door de begroting te presenteren volgens de prioriteiten van het bestuur, krijgt de burger een beter inzicht in wat het OLB de komende periode wilt realiseren.  Een duurzaam Bonaire in een stabiele en kansrijke omgeving.  

Dit jaar is er ook voor het eerst een “Begroting in 1 oogopslag” dat in het kort een duidelijk overzicht geeft van de inkomsten en uitgaven van de Bonairiaanse overheid.

De begroting is in een nieuw jasje gegoten om het toegankelijker en prettig leesbaar te maken. In de beleidsbegroting worden de doelstellingen beschreven voor het beleid van het komende jaar (en jaren), die van invloed zijn op de begroting van het OLB. De activiteiten die nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren en de hiermee gepaard gaande kosten worden in deze begroting weergegeven. 

Bij de vaststelling van de baten is uitgegaan van een voortzetting van het economische herstel dat zich medio 2021 is ingezet en dat, volgens de voorspellingen, in 2022 verder door zal zetten. Deze positieve inschatting wordt versterkt door de invoering van de nieuwe toeristenbelasting. Hierdoor wordt in 2022 een stijging van inkomsten verwacht. De inhaalslag bij het uitgeven van bouwvergunningen en extra gronduitgifte zal verder bijdragen aan een solide inkomstenkant van deze begroting. 

Naast de in het Bestuursprogramma en Bestuursakkoord overeengekomen prioriteiten, zet het OLB in 2022 en de komende jaren in op een intensivering van beleid dat is gericht op economisch herstel en een verbetering van de dienstverlening aan de burger. Dit komt tot uiting in de begrote uitgaven en investeringen. De prioriteiten zijn hierbij:

 • Opknappen van wegen
 • Digitalisering
 • Organisatie ontwikkeling
 • IJkpunt sociale zekerheid
 • Herstel van de economie 
 • Brandstofvoorziening

Met ingang van deze begroting voor 2022 raamt het OLB haar inkomsten en uitgaven meer realistisch, met als doel om onderbesteding in de jaarrekening zoveel als mogelijk te voorkomen. Met de voorgenomen beleidsvoornemens en de te realiseren prioriteiten moet er op bepaalde gebieden flink worden geïnvesteerd. Bij het opstellen van deze begroting is er, waar mogelijk, op operationele (kantoor)kosten bezuinigd. Desalniettemin laat de begroting een verwacht tekort van USD 1.97 miljoen zien, welke eenmalig wordt gedekt uit de door de jaren heen opgebouwde algemene reserve. De algemene reserve bedraagt eind 2020 USD 36.6 miljoen, zodat het verantwoord is om eenmalig in 2022 het te verwachten tekort hieruit te dekken zonder de financiële positie van het OLB aan te tasten. 

Het beleidsdeel van de begroting is ter inzage op de website van het Openbaar Lichaam Bonaire geplaatst. Wij nodigen alle burgers uit om een kijk te nemen in de begroting 2022. 

Klik hier om naar de pagina met de begroting te gaan.
https://bonairegov.com/bestuur-organisatie/financien-van-het-openbaar-lichaam-bonaire/ontwerpbegroting-2022

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: