Inkomen CBCS-top aanzienlijk lager dan beweerd

 

Inkomen CBCS-top aanzienlijk lager dan beweerd
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft
kennis genomen van het programma ‘Wat verdien jij’, dat gisteren is uitgezonden op BNNVARA.
De CBCS deelt in verband met de privacy geen salarisinformatie met het publiek. De CBCS wenst
echter wel te expliciteren dat de in het programma gedeelde informatie onjuist is. Het salaris van haar
Raad van Bestuur ligt ruim onder dat van de directie van De Nederlandsche Bank. De salarissen zijn
conform de vastgestelde beloningsstructuur en rekening houdende met de zwaarte en
verantwoordelijkheden behorend bij een Centrale Bank directie.
Zoals in 2020 al door de Raad van Commissarissen (RvC) van de CBCS is gecommuniceerd, is voor
de benadering van deze beloningsstructuur een benchmark onderzoek van de arbeidsvoorwaarden
uitgevoerd door een ter zake deskundig onafhankelijk bureau. Doel van het onderzoek was om zowel
de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden te beoordelen om vast te kunnen stellen in hoeverre
de bestaande beloningsstructuur bij de CBCS aansloot bij de beloningsstructuur van vergelijkbare
functies bij andere financiële toezichthouders en de financiële sector, zowel lokaal als in de regio. De
RvC heeft vervolgens eind 2017 een nieuwe beloningsstructuur ontwikkeld op basis van de uitkomsten
van dat onderzoek.
De CBCS is voornemens de programmamakers er schriftelijk op te wijzen dat zij incorrecte informatie
hebben verschaft, die onnodig heeft geleid tot consternatie binnen de gemeenschap.
Willemstad, 17 september 2021
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: