Grote belangstelling en interesse voor de rechtspraak op de eilanden Dineke de Groot, sinds 1 november 2020 president van de Hoge Raad, bracht vorige week een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

 

Grote belangstelling en interesse voor de rechtspraak op de eilanden
Dineke de Groot, sinds 1 november 2020 president van de Hoge Raad, bracht vorige week
een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de
coronamaatregelen was het voor haar mogelijk de drie eilanden te bezoeken en de
verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven.
Haar eerste bezoek op de eilanden beschouwt ze als zeer effectief en zinvol. De Hoge
Raad is cassatierechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken uit Nederland en uit
Caribisch Nederland. Om de zaken uit Caribisch Nederland zo goed mogelijk te kunnen
behandelen is het belangrijk om ook vanuit de Hoge Raad verbinding met het recht en de
rechtspraak in het Caribische deel van Nederland te hebben. Want er zijn verschillen in
het recht en de procedures ten opzichte van Nederland en ook tussen de eilanden
onderling. Ook kent de Caribische samenleving andere geografische, sociaaleconomische en historische omstandigheden en gewoonten dan de Europese landen. Een
werkbezoek helpt om hierop nog beter zicht te hebben en de goede verhoudingen te
bevorderen.
Naast een aantal kennismakingsgesprekken binnen en buiten de rechtspraak heeft De
Groot op de Universiteit van Aruba en The University of Curaçao een gastcollege gegeven
over De Hoge Raad in 2021. Zij was onder de indruk van de interesse van de aanwezigen
voor de rol van de Hoge Raad in dit deel van het Koninkrijk. Zij kreeg geregeld te horen
dat burgers en organisaties op de eilanden ervaren en eraan hechten dat er op de eilanden
en bij de Hoge Raad onafhankelijke rechtspraak is die waar nodig rechtsbescherming kan
bieden. Rechtspraak in een democratische rechtsstaat biedt rechtszekerheid, stabiliteit,
verbinding en bescherming. Dat zijn aspecten die eraan bijdragen dat mensen in vrijheid
kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.
De Groot is de eerste vrouwelijke president van het hoogste rechtscollege sinds de
instelling ervan in 1838. De Groot: “Het is wat mij betreft zowel gewoon als bijzonder om
de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad te zijn. Het is goed dat het in onze tijd
gewoon is dat zowel een man als een vrouw president van de Hoge Raad kan zijn. Het is
bijzonder om de eerste vrouw te mogen zijn aan wie die deze functie wordt
toevertrouwd.”
Foto: Bezoek van President van de Hoge Raad, Dineke de Groot bij de president van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Eunice Saleh

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: