Koninklijk Huis is in Rome. Wereldwijd is het midden- en kleinbedrijf (mkb) belangrijk voor de werkgelegenheid en vervult het een grote rol in het economisch herstel van landen tijdens en na de coronacrisis.

 

Koninklijk Huis is in Rome.

Wereldwijd is het midden- en kleinbedrijf (mkb) belangrijk voor de werkgelegenheid en vervult het een grote rol in het economisch herstel van landen tijdens en na de coronacrisis. Onderzoek van de Wereldbank Groep laat zien dat veel kleine bedrijven in ontwikkelingslanden, vooral vrouwelijke ondernemers, hard geraakt zijn door de coronacrisis.
Koningin Máxima spreekt tijdens de G20 top in Rome regeringsleiders toe over wat nodig is voor herstel en groei van het mkb en hoe ondernemers financieel weerbaarder gemaakt kunnen worden. Zo zijn er nieuwe vormen van financiering nodig voor ondernemers die bij een bank geen lening kunnen krijgen. Coaching kan ondernemers helpen om hun bedrijf te laten groeien. Scholing van medewerkers zorgt ervoor dat ze goed inzetbaar blijven voor het bedrijf zelf of makkelijker een andere baan kunnen vinden. Andere sprekers bij het evenement bij premier Draghi van Italië, Bondskanselier Merkel van Duitsland en president Widodo van Indonesië. Koningin Máxima zet zich als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling #unsgsa en als erevoorzitter van het Mondiale Platform voor Inclusieve Financiering (GPFI) van de G20 in om mensen betere ontwikkelingskansen te geven door veilig gebruik van financiële diensten. Tijdens de top waar zij van vrijdag 29 tot en met zondag 31 oktober is, spreekt zij ook met regeringsvertegenwoordigers van landen die actief zijn met inclusieve financiering en woont zij een aantal bijeenkomsten bij.
De G20 is een internationaal forum dat bestaat uit de 19 grootste nationale economieën en de Europese Unie. De G20 heeft tot doel bij te dragen aan wereldwijde economische groei en ontwikkeling. Als erevoorzitter van het GPFI zet Koningin Máxima zich onder meer in om de activiteiten van de G20 op het terrein van inclusieve financiering te bevorderen. Italië is tot en met 30 november voorzitter.

Click here / Klik aki pa wak kuantu aktividat interesante e muchanan ta hasi https://www.facebook.com/Total-Care-Institute-454507071305043
Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: