Verdachten in strafzaak La Certa ook in hoger beroep veroordeeld voor het vragen van steekpenningen tijdens de zoektocht naar een nieuwe strategische partner van de Refineria di Kòrsou.

 

Verdachten in strafzaak La Certa ook in hoger beroep veroordeeld voor
het vragen van steekpenningen tijdens de zoektocht naar een nieuwe
strategische partner van de Refineria di Kòrsou.

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag vier verdachten in het
onderzoek La Certa veroordeeld tot gevangenisstraffen van 36 en 30 maanden omdat zij buiten
het officiële aanbestedingsproject om een kandidaat hebben benaderd en gevraagd om
miljoenen aan steekpenningen met als tegenprestatie dat deze kandidaat de nieuwe
strategische partner van Refineria di Kòrsou (RdK) zou worden.
Het Hof is van oordeel dat de eis van het openbaar ministerie in hoger beroep, namelijk een
gevangenisstraf van 24 maanden voor elke verdachte, geen recht doet aan het buitengewoon
maatschappelijk ontwrichtende karakter van het strafbare feit. Een van de verdachten, de
voormalige statutair directeur van RdK, is toentertijd aangetrokken om onder meer een
strategische partner voor RdK te vinden. Vervolgens heeft deze voormalige statutair directeur
van RdK, samen met de voormalige technisch manager en de voormalige mechanical inspector
van RdK en een externe consultant, buiten het officiële aanbestedingsproject om een kandidaat
benaderd en gevraagd om miljoenen aan steekpenningen met als tegenprestatie dat deze
kandidaat de nieuwe strategische partner van RdK zou worden. Deze kandidaat heeft zich
vervolgens teruggetrokken, met alle gevolgen van dien. Het handelen van de verdachten heeft
direct tot gevolg gehad dat een serieuze kandidaat zich heeft teruggetrokken om de nieuwe
strategische partner van RdK te worden en aldus hebben de verdachten het vinden van een
nieuwe strategische partner van RdK in ernstige mate tegengewerkt. Daarnaast hebben de
verdachten, met name de voormalige statutair directeur van RdK in zijn positie als
vertegenwoordiger van de overheid van Curaçao, het imago van Curaçao bijzonder geschaad,
waardoor toekomstige investeerders en anderen kunnen worden afgeschrikt om zaken te doen
met RdK dan wel Curaçao. Dit ondermijnend handelen rekent het Hof de verdachten zwaar aan,
in het bijzonder vanwege de zwaarwegende belangen van het Land en de burgers van Curaçao
bij de exploitatie van de raffinaderij. Immers, de raffinaderij verschafte werkgelegenheid en was
een belangrijke inkomstenbron voor veel burgers van Curaçao.
Gelet op de grote maatschappelijke impact van het strafbare feit, ziet het Hof aanleiding een
hogere gevangenisstraf op te leggen dan door het openbaar ministerie in hoger beroep is geëist.
Het Hof veroordeelt daarom – net als het Gerecht – de voormalige statutair directeur van RdK tot

een gevangenisstraf van 36 maanden en de voormalige medewerkers van de RdK en de externe
consultant tot een gevangenisstraf van 30 maanden.
De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de
Hoge Raad in Nederland in te stellen.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: