Anunsio tokante pèrmit relashoná ku vürwèrk

 

 

Anunsio tokante pèrmit relashoná ku vürwèrk

 

Willemstad – Minister di Hustisia i Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano ta trese na konosementu di interesadonan e siguiente anunsionan relasoná ku benta di vürwèrk.

 

– Pa importashon di vürwèrk for di eksterior mester di un pèrmit di importashon di Kapitan di Haf, ku ta optenibel na su ofisina;

– Pa almasená, e vürwèrk importá den “Kruithuis” mester hasi un petishon na tempu riba un formulario espesial pa esaki, optenibel na Servisio di Obra Públiko na e departamentu “Openbare Voorzieningen”

– E vürwèrk importá mester ta segun e reglanan stipulá den kartanan di dia 5 di yüni 1996 i 9 di sèptèmber 1997 di Gezaghebber di ántes Teritorio Insular di Kòrsou dirigí na tur importadó di vürwèrk segun artíkulo 5 insiso 1 i 2 di “Eilandsbesluit Ontplofbare Stoffen Curaçao (A.B. 1963, no. 33)”; 

– Mester kumpli ku e nota “EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG BIJ VERKOOPPUNTEN EN TRANSPORT VAN VUURWERK”, manera stipulá dor di Minister di Hustisia i Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano dia 28 di novèmber 2018; 

– Pa transportá vürwèrk riba karetera públiko mester di dos pèrmit, un pèrmit di transporte di Kapitan di Haf pa “Kruithuis” i un pèrmit di transporte di Servisio di Obranan Públiko for di “Kruithuis” pa lugánan di benta ku ta optenibel respektivamente serka Kapitan di Haf i Servisio di Obranan Públiko, departamento “Openbare Voorzieningen”;

 – Transporte di vürwèrk por tuma lugá solamente den vehíkulo ku ta di kùr espesialmente pa tal transporte; E petishon pa kùr e vehíkulonan mester ta entregá na Ofisina di Kapitan di Haf;

– Petishon pa haña pèrmit di disposishon i di benta di vürwèrk durante kambio di aña 2021/2022 mester ta entregá promé ku djabièrnè 10 di desèmber 2021 riba un formulario espesial ku ta optenibel na Servisio di Obra Públiko, departamento “Openbare Voorzieningen”;

– Banda di e formulario di pèrmit di disposishon i benta di vürwèrk durante kambio di aña 2021/2022, kada persona mester entrega su komprobante di inskripshon na Kámara di Komersio (KvK) i tambe su crib-nummer na Servisio di Obranan Públiko;

– Tur e petishonnan i pèrmitnan menshoná di akuerdo ku artíkulonan 26 i 29 di Lei “ Eilandsverordening leges, precariorechten en retributie Curaçao 1992 (A.B. 1992, no. 20)”, manera adaptá, ta suheto na pago di “leges”;

– Tur hende mester mantené nan mes na e reglanan di siguridat i di òrdu públiko  ora subi e tereno di “Kruithuis”;

– Si e medidanan enkonekshon ku covid ta permití, pa haña pèrmit pa tene shou di pagara riba kaminda públiko, mester hasi petishon na Ofisina di Polis (departamento “Bijzondere Wetten”) na Rio Canario por lo ménos tres siman promé ku esaki tuma lugá i risibí pèrmit i tambe mester notifiká Brantwer Kòrsou i Servisio di Obranan Públiko;

– E pèrmit pa bende vürwèrk na públiko por wòrdu pidi dor i tambe entrega na solamente e persona ku ta responsabel pa e punto di benta. Pues kada pèrmit ta wòrdu hasi individual;

– Un tim multidisiplinario konsistí di personal di brantwer Kòrsou, Keurpo Polisial Kòrsou, Servisio di Obranan Públiko, Douane, Departamentu di Medio Ambiente i MEO, ta bai kontrolá e adrès i tambe establesimentu di benta / kònteiner pa kua un pèrmit a wòrdu pidi. E adrès i tambe establesimentu konforme e petishon pa benta di vürwèrk, mester kuadra ku regla di lei, pa por bini na remarke pa un pèrmit;

– E persona ku a hasi petishon ta obligá pa asistí na eventual seshon nan di informashon ku ta keda organisá dor di un di e instansianan di gobièrnu; 

– Na momento ku Brantwer Kòrsou, Servisio di Obranan Públiko i Servisio di Medio Ambiente ta bai tèst e vürwèrk e importadó mester ta presente. Kada importadó ta responsabel di apuntá un òf mas persona pa saka e vürwèrk i sende e vürwèrk ora personal di Brantwer Kòrsou indiká esaki

– Ta eksigí di e importadó pa laga tèst mínimo un di kada modèl di vürwèrk ku e  importadó a importá

– E almasenahe di vürwèrk mester ta warda konforme e eksigenshanan pone den e nota “EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG BIJ VERKOOPPUNTEN EN TRANSPORT VAN VUURWERK” i dependiendo di e alokashon i sirkunstanshanan e  tim multidisiplinario lo por pone kondishonnan adishonal;

– E forma di benta kaminda ku ta kue vürwèrk hinka den garoshi pa bai paga na kaha (vürwèrk supermarket) NO ta permití; 

– Na kada establesimentu di benta / kònteiner e bendedó mester kumpli ku e lei, reglanan vigente i e medidanan tuma enkonekshon ku covid. Por pone un muestra di kada modèl di vürwèrk pa mustra na e públiko, sobra vürwèrk mester ta warda den un drùms òf kònteiner aprobá dor di Brantwer Kòrsou.


 

BEKENDMAKING BETREFFENDE VUURWERKVERGUNNING

 

Willemstad – De Minister van Justitie en Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning brengt ter kennis van belanghebbenden de volgende punten betreffende vuurwerkvergunning. 

 

– De invoer van vuurwerk besteld buiten het Land Curaçao gedekt moet zijn door een invoervergunning, af te geven door de Havenmeester;

– Voor de invoer van vuurwerk besteld buiten het land Curaçao tijdig een opslagvergunning moet worden aangevraagd op een daarvoor bestemd aanvraagformulier, verkrijgbaar ten kantore van de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken, afdeling Openbare Voorzieningen;

– Alle vuurwerk moet voldoen aan de door de Gezaghebber van het voormalig Eilandgebied Curaçao gestelde voorwaarden van 5 juni 1996 en 9 september 1997 gericht aan alle vuurwerkimporteurs volgens artikel 5, eerste en tweede lid van het Eilandsbesluit Ontplofbare Stoffen Curaçao 1963 (A.B. 1963, no. 33 );

– Er voldaan moet worden aan de door de Minister van Justitie en de Minister van Verkeer Vervoer & Ruimtelijke Planning op 28 november 2018 vastgestelde notitie “EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG BIJ VERKOOPPUNTEN EN TRANSPORT VAN VUURWERK”; 

– Voor het vervoer van vuurwerk over de openbare weg gedekt moet zijn door twee vuurwerkvergunningen; één af te geven door de Havenmeester voor het vervoer naar het Kruithuis en één af te geven door de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken, afdeling Openbare Voorzieningen, voor het vervoer van het kruithuis naar de verkooplokaliteiten;

– Het vervoer van vuurwerk niet anders mag plaatsvinden dan met voor dat doel goedgekeurde vervoersmiddelen. De aanvraag voor keuring van de vervoersmiddelen moet geschieden ten kantore van de Havenmeester; 

– Aanvragen voor vergunning tot het voorhanden hebben en verkopen van vuurwerk gedurende de jaarwisseling 2021/2022 vóór vrijdag 10 december 2021 ingediend moeten worden op een daarvoor bestemd aanvraagformulier verkrijgbaar ten kantore van de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken, afdeling Openbare Voorzieningen;

– Naast het aanvraagformulier voor het voorhanden hebben en verkopen van vuurwerk gedurende de jaarwisseling 2021/2022 moet elk aanvrager zijn registratie van de Kamer van Koophandel (KvK) en zijn crib-nummer indienen bij de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken; 

– Genoemde aanvragen en vergunningen ingevolge artikel 26 en 29 van de Eilandsverordening leges, precariorecht en retributies Curaçao 1992, (A.B. 1992, no.20), zoals gewijzigd, onderworpen zijn aan de leges belasting;

– Een ieder moet zich houden aan de vastgestelde voorschriften ter waarborging van de veiligheid en openbare orde bij het Kruithuis;

– Als de maatregelen in verband met de covid het toelaat, voor het afsteken van “pagara’s” op de openbare weg, tenminste drie weken van tevoren een vergunning moet worden aangevraagd en ontvangen van, bij het Politiebureau te Rio Canario en ook moet mededeling worden gedaan aan de Brandweer Curaçao en de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken;

– Een vergunning voor de verkoop van vuurwerk aan het publiek alleen wordt verleend aan de aanvrager, dus elke vergunning geldt alleen op de in de aanvraag genoemde locatie;

– Het adres en ook het verkooppunt/ container van de aanvrager moeten voldoen aan de vastgestelde voorschriften om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning. Een multidisciplinair team bestaande o.a. uit medewerkers van Brandweer Curaçao Korps Politie Curaçao, de UO Openbare Werken, Douane, Milieu en Natuurbeheer en MEO is belast met de handhaving. 

– De aanvragers en vergunninghouders verplicht zijn om eventuele informatie-sessies m.b.t. het vuurwerkseizoen, die georganiseerd worden door de overheidsorganisatie, bij te wonen;

– De importeur aanwezig moet zijn bij de testdagen van vuurwerk, georganiseerd door de Brandweer Curaçao, de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken en de Uitvoeringsorganisatie Milieu- en Natuurbeheer. De importeur is verantwoordelijk voor het aanwijzen van één of meerdere personen die het vuurwerk dienen af te steken op instructie van de Brandweer;

– Van de importeur wordt geëist dat van elk type vuurwerk tenminste één exemplaar wordt getest;

– De opslag van het vuurwerk geschiedt conform de voorwaarden vastgesteld in de notitie “EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG BIJ VERKOOPPUNTEN EN TRANSPORT VAN VUURWERK”, en afhankelijk van de locatie en omstandigheden kan het multidisciplinaire team nadere eisen stellen de Brandweer Curaçao nadere eisen stellen; 

– De verkoop van vuurwerk volgens vuurwerk supermarkt NIET is toegestaan; 

– Bij alle verkooppunt/ container de huidige wet-, regelgeving en vastgestelde maatregelen inverband met covid moet worden nageleefd. Van elk type vuurwerk, mag één exemplaar getoond worden, de rest moet opgeslagen worden in een drum met deksel of in een container die goedgekeurd is door Brandweer Curaçao.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: