Beëdiging en presentatie nieuw kabinet

Beëdiging en presentatie nieuw kabinet

Activiteitendata

  • Paleis Noordeinde, Den Haag

Het nieuwe kabinet wordt ten overstaan van Koning Willem-Alexander beëdigd op Paleis Noordeinde. De beëdiging start met het tekenen van de Koninklijke Besluiten door de Koning in de Puttikamer van Paleis Noordeinde. In deze besluiten is het ontslag en benoeming van de ministers en staatssecretarissen vastgelegd.

©Internationale Rotapool
Koning Willem-Alexander ondertekent de Koninklijke Besluiten.
©Internationale Rotapool
De Koninklijke Besluiten die door de Koning in de Puttikamer van Paleis Noordeinde worden ondertekend.

Alle besluiten worden ook door de minister-president gecontrasigneerd. Ministers die een staatssecretaris krijgen toegewezen contrasigneren de benoeming van de staatssecretaris ook bij Koninklijk Besluit.

Beëdiging nieuwe ministers en staatssecretarissen

Vervolgens worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen ten overstaan van de Koning beëdigd in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde. De nieuw benoemde bewindspersonen leggen een in de wet voorgeschreven eed of belofte af. Dit markeert het staatsrechtelijk moment van de overgang naar een volgend kabinet.

Na de beëdiging wordt de officiële foto van de nieuwe regering gemaakt op het bordes van Paleis Noordeinde.

Later op de dag komt de ministerraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen en presenteert het nieuwe kabinet zich aan de media op het ministerie van Algemene Zaken.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: