KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

INTERNASHONALNOTISIA

Kamervoorzitter schrijft kabinet over werkwijze Tweede Kamer

Kamervoorzitter schrijft kabinet over werkwijze Tweede Kamer

24 januari 2022

De Tweede Kamer kent verschillende regels en werkafspraken. Bijvoorbeeld voor vergaderingen en debatten waar Kamerleden, ministers en staatssecretarissen zich aan moeten houden. Met het aantreden van het kabinet-Rutte IV schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp op 24 januari een brief aan minister-president Rutte over de werkwijze van de Tweede Kamer.

In de brief van de Voorzitter staan werkafspraken en regels die ervoor moeten zorgen dat de Kamer goed samenwerkt met het nieuwe kabinet en haar medewetgevende en controlerende taak goed kan uitoefenen.

Inlichtingenplicht

Voorzitter Bergkamp noemt de zogeheten inlichtingenplicht cruciaal voor het goed functioneren van de Kamer. Inlichtingenplicht betekent dat Kamerleden het recht hebben om via vragen meer informatie te krijgen van ministers en staatssecretarissen. Zij zijn verplicht om mondeling of schriftelijk deze vragen te beantwoorden.

De Kamervoorzitter schrijft hierover: “De verbetering van de informatievoorziening richting de Kamer is een essentieel thema en al jaren een punt van zorg. Ik verwacht dat alle leden van het kabinet zich actief inspannen om de Tweede Kamer tijdig en volledig te informeren.” Het gaat hierbij om informatieverstrekking die niet in strijd is met het belang van de Staat.

Werkafspraken op een rij

In de brief zijn verschillende werkafspraken op een rij gezet. Zo moet bij beleidsvoornemens van het kabinet de Tweede Kamer altijd als eerste worden geïnformeerd, dus ook eerder dan de pers. Het is onwenselijk dat de media op hetzelfde moment als de Kamer bepaalde informatie ontvangt, aldus de Kamervoorzitter. Het toesturen van informatie aan de Kamer dient niet plaats te vinden in de vroege ochtend, late avond of weekenden, met uitzondering van spoedstukken.

Daarnaast schrijft Bergkamp: “Wetgeving dient goed uitvoerbaar en begrijpelijk te zijn. Met het oog hierop is het van belang de Kamer, als medewetgever, vroegtijdig te betrekken bij het tot stand komen van wetgeving.”

Ongeschreven regels

In de brief noemt de Voorzitter ook de ongeschreven regels en gebruiken. Mobiele telefoons worden tijdens debatten in principe niet gebruikt. Wanneer dit echt niet anders kan, wordt verzocht het gebruik tot een minimum te beperken. Bergkamp schrijft dat mobiele telefoons één van de grootste ergernissen zijn van personen die debatten volgen.

Het debat in de Kamer moet op een respectvolle manier worden gevoerd, en alle deelnemers aan het debat spreken via de Voorzitter. “Op deze manier blijft het debat zakelijk en richt het zich niet op de persoon. Tegelijkertijd wordt duidelijk gemaakt dat het in de politiek gaat om de functie die iemand bekleedt en niet om de persoon achter de functie”, schrijft Bergkamp. Daarnaast is het debat gebaat bij “een korte en bondige beantwoording, zonder teveel herhaling of onnodig lange inleidingen”.

Brief

De Kamervoorzitter stuurt eenzelfde brief ook aan de staatssecretarissen en ministers van het kabinet-Rutte IV.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d