Un persona ku a ser kondená pa bida largu den prizòn ta rekobrá su libertat kondishonal pa motibu ku un ehekushon adishonal di kastigu di prizòn ya no tin un propósito rasonabel mas. / Tot levenslang veroordeelde wordt voorwaardelijk in vrijheid gesteld door het Hof, omdat een verdere tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf geen redelijk doel meer dient.

6 di aprel 2022
KOMUNIKADO DI PRENSA
Willemstad – Un persona ku a ser kondená pa bida largu den prizòn ta rekobrá su libertat
kondishonal pa motibu ku un ehekushon adishonal di kastigu di prizòn ya no tin un propósito
rasonabel mas.
Dia 15 di novèmber 2011 artíkulo 1:30 di Kódigo Penal a drenta na vigor. E artíkulo aki ta enserá
ku un persona ku a ser kondená pa kastigu di bida largu despues di binti aña será, por rekobrá su
libertat kondishonal, si Korte ta di opinion ku un ehekushon adishonal ya no tin un propósito
rasonabel mas. Pa por tuma un desishon tokante esaki, Korte ta tuma en todo kaso e posishon di
famianan di e víktima den konsiderashon i e peliger ku e kondenado ainda por kometé un akto
kastigabel atrobe.
Na aña 2000 e kondenado en kuestion a ser kondená pa bida largu dor ku e tabata kómplise di
homisidio intenshonal, kómplise di poseshon di arma di kandela (kometé varios biá), intento di
asesinato (kometé varios biá) i diferente kasonan di ladronisia.
E tempu ei Korte a kontemplá ku e kondenado, segun e echonan ku a keda probá, mester ser
konsiderá komo un residivista ekstremadamente peligroso i inkoregibel i ku ta un menasa real pa
e komunidat di Kòrsou. Ku énfasis riba protekshon di e komunidat, Korte a konsiderá ku ta
nesesario pa e kondenado keda ekskluí di partisipashon den e komunidat.
E prosedura ku a kuminsá pa evaluá si e kondenado por rekobrá su libertat kondishonal a dura
tres aña. Den e periodo aki diferente eksperto, di kual un sikiatra i un sikólogo, a raportá tokante
e kondenado. E ekspertonan aki ta konsiderá ku e chèns ku e kondenado lo bolbe kometé aktonan
kastigabel ta abou i nan ta konkluí ku aktualmente e kondenado mester tin e kapasidat pa por
funshoná den komunidat, ku e guia apropiá. Aparte di esaki, rehabilitashon social (‘reclassering’),
prizòn i e sikólogo a raportá ku den lunanan tras di lomba e kondenado a kuminsá traha riba su
resosialisashon pafó di prizòn i esaki a duna un resultado sumamente positivo. Den e periodo ku
a pasa, e kondenado a mustra ku e por funshoná bon den un ambiente strukturá.
Aktualmente Korte ta konsiderá ku e chèns ku e kondenado, despues di a rekobrá su libertat, lo
kometé aktonan kastigabel atrobe a baha di tal forma ku e protekshon di e sosiedat kontra e chèns
ei ya no mester ta primordial. Tambe Korte ta konsiderá, ku maske famianan di e víktima semper
lo keda sufri pa e pérdida di nan ser kerí, nan a indiká ku nan lo no sigui oponé kontra un posibel
libertat kondishonal di e kondenado.

Tambe Korte ta dikta ku aktualmente e kastigu di prizòn no ta sirbi un meta rasonabel mas i ku pa
dia 6 di aprel 2022 e kondenado mester keda poné den libertat, bou di kondishonnan. Un di e
kondishonnan ta ku e kondenado no por kometé ningun akto kastigabel pa restu di su bida, sino
e kastigu di bida largu lo por rebibá. Tambe e kondenado lo ta bou di supervishon elektróniko pa
6 luna i pa 3 aña e lo ser guiá pa rehabilitashon sosial.

 

Willemstad – Tot levenslang veroordeelde wordt voorwaardelijk in vrijheid gesteld door het
Hof, omdat een verdere tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf geen redelijk doel meer dient.
Op 15 november 2011 is artikel 1:30 Wetboek van Strafrecht in werking getreden.
Dit artikel houdt in dat een tot levenslang gestrafte na twintig jaar vrijheidsbeneming
voorwaardelijk in vrijheid gesteld kan worden, als het Hof van oordeel is dat een verdere
tenuitvoerlegging geen redelijk doel meer dient. Om hierover een beslissing te kunnen nemen,
neemt het Hof de positie van de nabestaanden van het eventuele slachtoffer in beschouwing en
het gevaar dat de veroordeelde alsnog zal recidiveren.
In het jaar 2000 is de veroordeelde door het Hof veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf
wegens het medeplegen van gekwalificeerde doodslag, medeplegen vuurwapenbezit
(meermalen gepleegd), poging doodslag (meermalen gepleegd) en verschillende diefstallen.
Het Hof overwoog toen dat de veroordeelde, gelet op de bewezenverklaarde feiten, dient te
worden aangemerkt als een uiterst gevaarlijke en onverbeterlijke recidivist die een reële bedreiging
voor de Curaçaose samenleving is. Het Hof achtte het uit een oogpunt van bescherming van de
samenleving noodzakelijk dat veroordeelde van het deelnemen aan die samenleving wordt
uitgesloten.
De procedure die is gestart om te beoordelen of de veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid kan
worden gesteld, heeft ruim drie jaar geduurd. Diverse deskundigen, waaronder een psychiater en
een psycholoog, hebben over de veroordeelde gerapporteerd. Deze deskundigen achten de kans
dat de veroordeelde in de toekomst opnieuw strafbare feiten zal plegen laag en concluderen dat
de veroordeelde thans in staat zou moeten zijn om met de juiste begeleiding in de maatschappij te
functioneren.
Daarnaast hebben de reclassering, de gevangenis en de psycholoog gerapporteerd dat de
veroordeelde zich de afgelopen maanden in het kader van zijn resocialisatie buiten de
gevangenismuren heeft ingezet en dat dat vrijwel uitsluitend positief resultaat heeft opgeleverd.
Gedurende de afgelopen periode liet de veroordeelde zien dat hij, in een gestructureerde
omgeving, goed functioneert.

Het Hof overweegt thans dat de kans dat de veroordeelde, na vrijlaten, wederom strafbare feiten
zal plegen zodanig is verminderd dat de bescherming van de samenleving tegen die kans niet
meer voorop moet staan. Ook weegt het Hof mee dat hoewel de nabestaanden van het dodelijke
slachtoffer nog altijd lijden onder het verlies van hun geliefde, zij te kennen hebben gegeven zich
niet meer te verzetten tegen een eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde.
Het Hof oordeelt dan ook dat de gevangenisstraf thans geen redelijk doel meer dient en dat de
veroordeelde per 6 april 2022 in vrijheid dient te worden gesteld, onder het opleggen van
voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de veroordeelde gedurende de rest van zijn leven
geen strafbare feiten mag plegen, anders kan de levenslange gevangenisstraf herleven. Ook zal de
veroordeelde gedurende zes maanden onder elektronisch toezicht staan en gedurende drie jaren
worden begeleid door de reclassering.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: