Minister Javier Silvania GRATIFICATIE Art. 8 lid 4 Landsverordening op de loonbelasting ta bisa lo siguiente:

Total Care Institute
Kinderdagverblijf en Naschoolse Opvang & Activiteiten
* Gekwalificeerde groepsleidsters
* Uw baby vanaf 6 weekjes oud
* Gevarieerde educatieve activiteiten
* Maandelijkse thema’s
* Het hele jaar door geopend
Bel of stuur een whatsapp bericht naar het nummer 5123160 voor nadere informatie en inschrijving
Klik hier oom naar onze FaceBook te gaan:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054

Minister Javier Silvania

GRATIFICATIE
Art. 8 lid 4 Landsverordening op de loonbelasting ta bisa lo siguiente:
Tantièmes, GRATIFICATIES, overwerkloon en andere beloningen welke gewoonlijk slechts éénmaal of éénmaal per jaar worden genoten worden belast volgens de TABEL voor bijzondere beloningen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: