Prestaties hospitality en toeristensector juni 2022

 

Vooral grote hotels blijven beter presteren dan 2019

 

Willemstad, 25 juli 2022 – De belangenverenigingen CHATA en CASHA publiceren op maandelijkse basis gezamenlijk de prestaties van hotels, kleinschalige toeristische organisaties, autoverhuurbedrijven en duikscholen. Hiermee geven beide organisaties een gecombineerd overzicht van de prestaties en het herstel van de toerisme en hospitality sector op Curaçao.

 

CASHA presenteert de bezettingscijfers van juni 2022

De maand juni was een rustige maand voor de meeste CASHA leden. Dit is een trend die al aanwezig was vóór de Corona periode. De leden hebben de maand juni gebruikt om klusjes te doen waar ze anders niet aan toe komen. Bij de kleinere accommodaties was de gemiddelde bezetting 50.5%, wat lager is dan vorige maand. Dat er minder geboekt werd is ook te zien in de cijfers bij de autoverhuurbedrijven. Zij rapporteerden in juni een totaal van 49.9%. Bij de duikscholen was de bezetting 47% en bij de attracties was dit 24%. Sommige leden geven aan dat ze annuleringen kregen door de verwachte storm, waardoor er vluchten werden stopgezet of omgeboekt. De hoge ticketprijzen spelen ook een rol en er waren vergeleken met de maanden ervoor minder stoelen beschikbaar vanuit Nederland. Zowel TUI als KLM hadden niet de 2 dagelijkse vluchten naar Curaçao. Het is moeilijk te voorspellen wat de maanden juli en augustus gaan brengen, aangezien last minute boeken nog steeds populair zijn. CASHA leden hopen dat voor de komende zomermaanden het aantal toeristen weer toeneemt en ook hun bezetting verbetert.

 

CHATA presenteert de bezettingscijfers van juni 2022

Voor de CHATA leden was juni wederom een positieve maand als het gaat om hotelbezetting. In juni 2022 hadden de grotere hotels van Curaçao een gemiddelde bezetting van 71.6%.  Vergeleken met het jaar daarvoor (47.3%) is dit een stijging van 51.5%. En als we de hotelbezetting van juni 2019 (66.3%) bekijken, is dit ook 8% meer. De average daily rate (gemiddelde dagtarief) bedroeg in juni 2022 $194,11. Vergeleken met dezelfde maand van 2021 is dit een toename van 39.7% en vergeleken met 2019 is dit een toename van 37.5%. Voor wat betreft de revenue per available room (omzet per beschikbare kamer) is er ook sprake van een flinke stijging. Van $65,68 in 2021, naar $138,99 in 2022. Dit is een toename van 111.6%. Vergeleken met 2019 (vóór COVID) is dit ook een toename van 48.6%. Het herstel van de maand juni t.o.v. 2019 bedroeg 108%. Totaal voor 2022 tot op heden betekent dit dat Curaçao een herstel heeft doorgemaakt van ruim 94% vergeleken met dezelfde periode in 2019, terwijl het herstel van dezelfde periode in 2021 vergeleken met 2019 uitkwam op maar 38.8%.

In onderstaande tabel zijn de cijfers STR te zien:

juni 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019
Occ. 71.6% 47.3% +51.5% 66.30% +8%
ADR $194,11 $138,99 +39.7% $141,19 +37.5%
RevPAR $138,99 $65,68 +111.6% $93,55 +48.6%

*Bron: STR. Smith Travel Research (STR) is de leidende wereldwijde dienstverlener van benchmarking, informatievoorziening en onderzoek voor de hotel industrie.

Totaal hebben 11 hotels aan STR gerapporteerd voor de maand juni. Dit betekent een vertegenwoordiging van 2122 kamers oftewel 65.8% van het totaal aantal kamers van de grotere hotels.

 

Het herstel van de hospitality en toerisme sector blijft doorzetten en ondanks de uitdagingen in de wereld voor wat betreft stijgende prijzen, transport issues en het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn de vooruitzichten positief. CHATA en CASHA leden blijven daarmee voorzichtig optimistisch over het herstel en de toekomst van de sector.

 

 


 

 

Hospitality & Tourism performance June 2022

Large hotels continue to outperform 2019

 

Willemstad, 25 July 2022 – The CHATA & CASHA associations jointly publish figures monthly regarding the performance of hotels, alternative accommodations, car rentals and dive schools. In doing so, both associations aim to create a balanced overview of Curaçao’s tourism & hospitality sector’s performance and recovery.

 

CASHA presents occupancy figures for June 2022

June was a quiet month for CASHA members. However, this trend was already present before the Corona period. Members took time to work on the maintenance of their properties as they had more time for that this month. CASHA accommodation members reported an average occupancy rate of 50.5%, which is lower than the month before. This decrease in bookings was also seen in the car rental performance numbers, as they reported a total of 49.9% in June. Dive schools reported an occupancy rate of 47%, and tourist attractions reported an occupancy rate of 24%. Some members indicated the expected storm to be the reason for cancelations, due to the canceled or rescheduled flights. Higher air fares should also be factored in and compared to prior months, fewer air seats were available from the Netherlands as both TUI and KLM have 2 daily flights to Curaçao. It is difficult to predict performance rates for July and August, as last-minute bookings are still popular. CASHA members hope for more travelers these upcoming summer months and subsequently an increase in their occupancy rates.

 

CHATA presents occupancy figures for June 2022

June was once again a very positive month for CHATA members in terms of hotel occupancy. In June 2022 the larger hotels on Curaçao had an average occupancy rate of 71.6%. Compared to the year before (47.3%) this is an increase of 51.5%. Taking the pre-COVID occupancy data into consideration (June 2019: 66.3%), this is also an increase of 8%. The average daily rate increased with 39.7% compared to 2021, to $194.11. Compared to June 2019, this amounts to an increase of 37.5%. As for the revenue per available room, numbers indicate a significant increase of 111.6% compared to 2021. From $65,68 in 2021 to $138,99 in 2022. Compared to pre-COVID data, the revenue per available room also increased with 48.6%. The recovery for June compared to 2019 was 108%. The total year to date recovery for Curaçao for 2022 compared to 2019 is 94%, while the recovery of the same period for 2021 vs. 2019 was 38.8%.

The table below summarizes the STR data:

 

June 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019
Occ. 71.6% 47.3% +51.5% 66.30% +8%
ADR $194,11 $138,99 +39.7% $141,19 +37.5%
RevPAR $138,99 $65,68 +111.6% $93,55 +48.6%

*Source: Smith Travel Research (STR) is the leading global provider of competitive benchmarking, information services and research for the hotel industry.

The STR Data was based on a sample of 11 reporting hotels and represents 2122 rooms, which amounts to 65.8% of the total rooms of larger hotels in Curaçao.

 

The hospitality and tourism sector recovery continues, despite global challenges regarding increasing prices, transportation issues and the conflict between Russia and Ukraine. Therefore, CHATA and CASHA members remain cautiously optimistic about the sector’s recovery and future.

 

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: