KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Samenwerking SCONS & VPCO

De Stichting Christelijk Onderwijs New Song (SCONS) en de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) zijn voornemens nauw met elkaar samen te werken en hebben dit op 17 augustus j.l. formeel bekrachtigd. SCONS en VPCO hebben reeds een goede samenwerking en hebben in het afgelopen jaar met elkaar een verdere vorm van samenwerking verkend die nu is geconcretiseerd. De beide schoolorganisaties zien belangrijke overeenkomsten. Zij erkennen Jezus als de Christus en Eniggeboren Zoon van God en beide schoolbesturen hanteren Zijn getuigenis als richtsnoer voor hun doen en laten. De VPCO en SCONS hebben beiden als missie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren door het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs vanuit de christelijke grondslag, waarbij er aandacht is voor normen en waarden die gericht zijn op liefde voor God en onze naasten alsook op zorg voor onze aarde, de schepping van God. De samenwerking van de SCONS en de VPCO zal zich richten op zaken zoals onderwijskwaliteit, identiteit, scholing en alle andere gebieden waarin samenwerking mogelijk en wenselijk is. De denominaties van de verschillende scholen blijven gehandhaafd, de organisaties richten zich op de overeenkomsten en op wat hen verbindt. De SCONS en de VPCO hebben de hoop dat ook andere christelijke schoolbesturen zich zullen aansluiten bij het samenwerkingsverband.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: