Debat over aanpak stikstofprobleem

Debat over aanpak stikstofprobleem

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 3 november over de aanpak van het stikstofprobleem zoals Johan Remkes die heeft voorgesteld. Ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) komen hiervoor naar de Kamer. U kunt het plenaire debat vanaf 14.45 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Rapport Remkes

Johan Remkes presenteerde op 5 oktober 2022 het rapport Wat wel kan: uit de impasse en een aanzet voor perspectief. Aanleiding voor het rapport vormden de protesten na aankondiging van de stikstofmaatregelen van het kabinet. Remkes hield de afgelopen zomer gesprekken met het kabinet, medeoverheden, de agrarische sector en andere belanghebbende organisaties. Doel van de gesprekken was om weer tot een verstandhouding te komen waarbij een duurzame toekomst voor agrarische ondernemer en het landelijke gebied centraal staan.

Aanbevelingen

In het rapport vat Remkes het stikstofvraagstuk feitelijk samen, analyseert hij hoe de impasse is ontstaan en doet hij 25 aanbevelingen voor een betere aanpak. In een hoorzitting op 12 oktober lichtte hij zijn rapport toe aan de Kamerleden van de commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Kabinet

Twee dagen later stuurden ministers Van der Wal en Adema een reactie naar de Tweede Kamer. Zij geven aan dat het kabinet de denklijnen en aanbevelingen uit het rapport van Remkes omarmt. Er wordt gewerkt aan een korte termijn aanpak voor vergunningverlening en een akkoord met afspraken over de toekomst van de landbouw, schrijven zij. Op de agenda van het plenaire debat staan onder meer de aanpak van de zogenoemde piekbelasters en de rekenfout van het RIVM in de lijst van top 100 ammoniakuitstoters.

Uitspraak Raad van State

Kamerlid Klaver (GroenLinks) vroeg tijdens een extra regeling van werkzaamheden op 2 november het kabinet nog voor het debat te reageren op de uitspraak van de Raad van State in de zaak over het zogenoemde Porthos-project. In deze uitspraak staat dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State constateert dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: