Bezoek Commandant der Zeemacht Caribisch Gebied tevens Directeur Kustwacht Caribisch Gebied aan de Bovenwindse eilanden

Bezoek Commandant der Zeemacht Caribisch Gebied tevens Directeur Kustwacht
Caribisch Gebied aan de Bovenwindse eilanden

Deze week bezocht de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied en tevens Directeur
Kustwacht Caribisch Gebied, Frank Boots, de Bovenwindse eilanden. Tijdens zijn bezoek
maakte hij kennis met de nieuwe Gouverneur van Sint Maarten, Ajamu Baly. Na de
kennismaking voer hij met een kustwacht vaartuig naar Saba waar hij Gezaghebber Jonathan
Johnson ontmoette. Hierbij waren ook het hoofd kustwachtsteunpunt van Sint Maarten, Roberto
Levenstone, en Arie Noordam, Commandant van het Detachement Sint Maarten, aanwezig.
Tijdens het bezoek aan de Gezaghebber werd er gesproken over diverse
veiligheidsonderwerpen en inzet van de Kustwacht rondom Saba. Later op de dag voer de
kustwachtcutter Poema de delegatie naar Sint Eustatius voor het bijwonen van de festiviteiten
van Statia Day op 16 november. Daar werd de delegatie verwelkomt door de
regeringscommissaris Alida Francis en was de delegatie aanwezig bij de herdenking van de
‘First Salute’. Met dit saluut, 246 jaar geleden, erkende Nederland als eerste land de Verenigde
Staten. Dat gebeurde met het afvuren van de fameuze ‘first salute’ voor de rede van
Oranjestad. Daarnaast werd op deze dag het Emergency Operations Centre (EOC) officieel
geopend. Voor de viering van de Statia Day hield de Kustwacht een Open Dag op Sint
Eustatius waarbij bezoekers een rondleiding op de kustwachtcutter Poema konden krijgen en
de patrouilleboten van de Kustwacht, de Metal Sharks uitvoerig konden bezichtigen.
Terug op Sint Maarten ontmoette Frank Boots op vrijdagmorgen de Minister President Silveria
Jacobs. Tijdens het gesprek stonden diverse Kustwacht en Defensie aangelegenheden op de
agenda. Het was een waardevol werkbezoek aan de Bovenwindse eilanden waar met diverse
partners werd gesproken op het gebied van veiligheid, om de banden verder te versterken en
samen te werken in het Caribisch gebied.

Visit of Commander of the Navy, Director Dutch Caribbean Coast Guard, to the Windward
Islands

This week the Commander of the Navy in the Caribbean, also in his capacity as Director of the
Dutch Caribbean Coast Guard, Frank Boots, paid a visit to the Windward Islands.
During his visit he met the new Governor of Sint Maarten, Ajamu Baly. After his meeting, he
sailed with a Coast Guard vessel to Saba, where he met with Lieutenant Governor Jonathan
Johnson. The Head of the Substation of Coast Guard Sint Maarten, Roberto Levenstone and
Arie Noordam, Commander of the Sint Maarten Detachment were also present. During his visit
to the Lieutenant Governor, various safety topics and deployment of the Coastguard around
Saba were discussed. Later during the day, the Coastguard cutter Poema, sailed the delegation
to Sint Eustatius, to attend the festivities of Statia Day on November 16th. Here the delegation
was welcomed by Alida Francis, Government Commissioner of Sint Eustatius. During the
festivities the delegation attended the commemoration of the ‘First Salute’. With this salute, 246
years ago, as the first country the Kingdom of the Netherlands recognized the United States of
America. This happened with the firing of the famous ‘first salute’ for the treatise of Oranjestad.
Besides, on this day, the Emergency Operations Centre (EOC) was officially opened. The Coast
Guard held an Open House during the festivities, whereby visitors could have a tour on the
Coastguard cutter Poema and get an opportunity to have a detailed look on board of the
Coastguard Metal Sharks.
Back in Sint Maarten, on Friday morning Frank Boots met Prime Minister Silveria Jacobs where
they discussed various Coastguard and Defense matters during their meeting. It was a valuable
visit to the Windward Islands, where discussions were held with various partners in the field of
security, in order to further strengthen ties and cooperation in the Dutch Caribbean Region.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: