RDK EN CRU ZIJN GEEN PARTIJ IN TRANSACTIE VAN DE PRODUCTEN DIE IN OPSLAG ZIJN BIJ BULLENBAAI

VERKLARENDE UITLEG

RDK EN CRU ZIJN GEEN PARTIJ IN TRANSACTIE VAN DE PRODUCTEN DIE IN OPSLAG ZIJN BIJ BULLENBAAI

Willemstad – 3 Januari 2023 Refineria di Kòrsou (RdK) geeft een verklarende uitleg, in het licht van recente ironische publicaties over haar overeenkomst met Caribbean Petroleum Refinery (CPR), met betrekking tot de opslag van petroleumproducten in de opslagterminal van haar dochteronderneming Curaçao Refinery Utilities (CRU) te Bullenbaai.

CRU is al lang op zoek naar partijen die hun petroleumproducten willen opslaan in de opslagterminal bij Bullenbaai. Zo worden inkomsten gegenereerd die de kosten van de faciliteit dekken. RdK en CRU doen altijd een ‘due dilligence’ om te bepalen wie een klant precies is voordat er sprake is van het tekenen van een overeenkomst. Dit was ook het geval voor CPR.

CRU informeerde bij CPR of de producten gesanctioneerd waren door de Verenigde Staten vóór het aangaan van een opslag overeenkomst. CPR gaf schriftelijk aan dat dit niet het geval was. Op het moment dat tegenstrijdige publicaties circuleerden, verzocht CRU een onafhankelijk juridische opinie. Op basis van een juridische opinie van een Amerikaans advocatenkantoor bleek dat er geen overtreding was van de Amerikaanse sancties.

RdK en CRU waren beiden niet betrokken geweest bij de aankoop van deze petroleumproducten via PDVSA of Venezuela, en ook niet bij de aankoop of de transactie gerelateerd aan het vervoer van deze producten. RdK en CRU zullen ook niet betrokken zijn bij een eventuele verkoop en herverkoop van deze producten.

Het is van belang om te benadrukken dat het traject tussen RdK en CPR om tot een nieuwe operator voor de raffinaderij en Bullenbaai terminal te komen, nog steeds op een transparante en bedachtzame wijze verloopt, met het einddoel om zo snel mogelijk een Heads of Agreement te tekenen.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: