RELATO ANUAL 2022 – FRAKSHON COFFIE

RELATO ANUAL 2022 – FRAKSHON COFFIE

 

Kralendijk, 3 di yanüari 2022 – Di parti di Daisy Coffie, lider di Frakshon Coffie den Konseho Insular di Boneiru, ta bai e mihó deseonan pa aña 2023 pa tur habitante di Boneiru. E aña akí atrobe Frakshon Coffie ta presentá su relato anual. Daisy Coffie: ‘Komo miembro di Konseho Insular di Boneiru mi ta un representante di pueblo i komo tal mi ta representá tur habitante di nos isla. Esaki ta nifiká ku mi tin ku konosé nos komunidat ‘door en door’ i ku, mas importante ainda, mi mester ta dispuesto pa hasi esaki ku máksimo dedikashon. Esaki ta nifiká tambe ku kontinuamente mi mester ta den kontakto ku pueblo, pa mi sa kiko ta biba serka nos hendenan. Di e manera akí, na momentu di tuma desishon, den un forma adekuá mi por pone interes di nos habitantenan den balansa. Komo miembro di Konseho Insular mi ta haña mi enbolbí ku hopi asuntu práktiko na nos isla, manera tráfiko, kaminda, bibienda, medio ambiente, kuido di salú, kuido di hende grandi, kultura, deporte etc. Den e relato akí bou mi ta bai ilustrá kuantu biaha durante aña 2022 mi a partisipá aktivamente den reunionnan di Konseho Insular, pero tambe di komishonnan fiho. Promé ku kada reunion mi mester a lesa dokumentu, hasi investigashon i papia ku hopi hende tokante tópiko di e reunion. Naturalmente mi ta duna tambe un bista general di tur e otro trabounan ku Frakshon Coffie a hasi durante e aña tras di lomba.’

 

Trabou atministrativo i preparashon pa reunion 

Trabou atministrativo ta algu di tur dia. Ta trata di korespondensia, fail dokumentu ‘hard copy’ i digital, manehá konvokashon pa reunion, prepará dokumentu pa reunion i atendé ku telefòn i agènda. Diariamente tambe mester studia dokumentunan ku a drenta i hasi preparashon pa reunionnan ku ta den tapara. Esaki ta enserá prepará pregunta pa den reunion i pregunta por eskrito i tambe vários disertashon. Un tarea importante ta e parti di studia asuntunan ku ta biba den komunidat i eventualmente hasi pregunta tokante esakinan den reunion. Durante aña 2022 esaki tabata regardá reunion ku sekretario di estado A. van Huffelen, parlamentario di Union Oropeo Samira Raphaela i minister di Asuntonan Sosial Carola Schouten. Aparte di esakinan por menshoná tambe reunion tokante Kadernota Maneho di tereno (2x), kambio di presupuesto 2022 (3x), tratamentu di presupuesto 2023, Selibon, reorganisashon di aparato gubernamental, oumento di kosto di bida spesífikamente energia (WEB), mínimo sosial, impuesto di turista i impuesto riba awa shushi. No ménos ku 91 biaha konsehal Daisy Coffie a atendé ku siudadanonan ku tabatin mester di asesoramentu i a duna nan e yudansa te kaminda tabata por.

 

Pregunta por eskrito.

Durante aña 2022 8 biaha konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie a manda karta ku pregunta por eskrito. E tópikonan tabata: deklarashon di diputado Kroon tokante BOPEC, tereno di Cargill, Territorial Authorized Officer – TAO OLB, oumento di preis, stadion di Playa, Bonlab, nos botikanan i e rotònde Kaya Amsterdam – Kaminda Djabou.

 

Reunion i bishita di trabou

Ta opvio ku reunion ta un parti esensial di trabou di un miembro di Konseho Insular. Representando su pueblo konsehal Daisy Coffie a partisipá na e siguiente reunionnan durante aña 2022: presidio (11x), komishon fiho (26x), reunion di forma opinion (12x), reunion di tuma desishon (10x), reunion sosial ku gruponan informal (12x), otro reunionnan (36x), CFT (2x), komishon fiho di Tweede Kamer pa relashonnan den Reino (2x), Eerste Kamer (2x), sr Barnard di ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar di Deporte (1x), sekretario di estado van Huffelen (1x), sekretario di estado van Rij (1x), minister Carola Schouten (1x), Grupo di trabou revishon di WolBES, FinBES (3x), parlamentario di Union Oropeo Samira Raphaela (2x) i vários otro polítiko na Den Haag (17x). Na Hulanda tambe Daisy Coffie a hasi vários bishita di trabou entre otro kongreso di VNG E instansianan i organisashonnan kaminda konsehal Daisy Coffie a hiba bishita di trabou ta: Kongreso di ALIDE na Kòrsou, Krusada, Cargill, Hardin Botániko, Kunukeronan, Selibon, WEB, Kas Flamboyan, Indebon, Dia di Saba i BonLab.

 

Publisidat

Konsehal Daisy Coffie ta kere den transparensia i durante aña 2022 a tene komunidat bon informá. Esaki pa medio di komunikado di prensa den vários idioma (20x), entrevista na medionan di prensa (37x) i karta ku prensa ta publiká (6x). Riba medionan sosial tambe konsehal Daisy Coffie tabata hopi aktivo aña pasá ku no ménos ku 156 publikashon.

 

Relato finansiero

Pa por ehersé e trabounan akí Frakshon Coffie a risibí un kompensashon pa frakshon. Den e tabèl akí bou por mira e responsabilisashon di e kompensashon akí. E parti mayor ta bai na trabounan di kantoor di frakshon. Ku ta trabou nesesario pa Consehal Coffie por eherse su trabou komo konsehal mas efektivo posibel.

 

 

                   Kompensashon pa frakshon 2022 – Frakshon Coffie

Kantoor di frakshon: empleado di frakshon, ‘consultancy’ i kompensashon pa gastu  

36758,00

Trabounan di skirbimentu i tradukshon 4240,00
Trabounan riba medionan sosial 10812,00
Total $ 51810,00

 

 


 

 

JAARVERSLAG 2022 – FRACTIE COFFIE

 

Kralendijk, 3 januari 2022 – Daisy Coffie, fractieleider van Fractie Coffie in de Eilandsraad van Bonaire, laat de beste wensen uitgaan voor 2023 voor alle inwoners van Bonaire. Ook dit jaar presenteert Fractie Coffie haar jaarverslag. Daisy Coffie: ‘Als Eilandsraad lid op Bonaire ben ik een volksvertegenwoordiger en in die hoedanigheid vertegenwoordig ik alle inwoners van ons eiland. Dit houdt in dat ik onze samenleving door en door moet kennen en, nog belangrijker zelfs, dat ik bereid moet zijn om dit met maximale inzet te doen. Dit betekent ook dat ik continue in contact moet blijven met de bevolking, zodat ik weet wat er leeft bij onze mensen. Hierdoor kan ik, bij het nemen van besluiten, op de juiste wijze de belangen van onze inwoners afwegen. Als Eilandsraad lid heb ik met veel praktische zaken op ons eiland te maken, zoals verkeer, wegen, woningbouw, milieu, gezondheidszorg, ouderenzorg, cultuur, sport enz. In het verslag hieronder laat ik zien hoe vaak ik in 2022 actief heb deelgenomen aan Eilandsraad- en vaste commissievergaderingen. Vóór elke vergadering moet ik stukken lezen, onderzoek doen en met veel mensen praten over de onderwerpen van de vergadering. Natuurlijk laat ik ook een overzicht zien van alle andere werkzaamheden die Fractie Coffie gedurende het afgelopen jaar heeft verricht.’

 

Administratief werk en voorbereiding op vergaderingen

Administratief werk is een dagelijkse bezigheid. Het betreft correspondentie, zowel ‘hard copy’ als digitale documenten archiveren, oproepen voor vergaderingen bijhouden, stukken voor de vergaderingen voorbereiden en telefoon en agenda beheren. Dagelijks moeten ook binnenkomende documenten bestudeerd worden ten behoeve van onder andere de komende vergaderingen. Ook mondelinge vragen voor tijdens de vergadering, schriftelijke vragen en toespraken moeten voorbereid worden. Een belangrijke taak is het bestuderen van zaken die in de samenleving spelen en eventueel hierover vragen stellen tijdens de vergadering. In verband hiermee kan in 2022 genoemd worden: vergaderingen met staatssecretaris A. Van Huffelen, Europarlementariër Samira Raphaela en de minister van Sociale Zaken Carola Schouten. Daarnaast waren er vergaderingen over de Kadernota Grondbeleid (2x), begrotingswijziging 2022 (3x), behandeling begroting 2023, Selibon, reorganisatie bestuurlijk apparaat, verhoging van kosten van levensonderhoud specifiek energie (WEB), sociaal minimum, toeristenbelasting en afvalwaterheffing. Maar liefst 91 keer moest raadslid Daisy Coffie inwoners te woord staan die met (dringende) issues zaten en zij heeft hen waar mogelijk de nodige ondersteuning kunnen geven.

 

Schriftelijke vragen

In 2022 heeft raadslid Daisy Coffie 8 brieven met schriftelijke vragen verstuurd. De onderwerpen waren: verklaring van gedeputeerde Kroon over BOPEC, het Cargill-terrein, Territorial Authorized Officer – TAO OLB, prijsverhogingen, het stadion in Kralendijk, BonLab, de botika’s en de rotonde aan de Kaya Amsterdam – Kaminda Djabou.

 

 

 

Vergaderingen en werkbezoeken

Het is duidelijk dat vergaderingen een essentieel onderdeel zijn van het werk van een Eilandsraad lid. In vertegenwoordiging van haar volk heeft raadslid Daisy Coffie in 2022  aan de volgende vergaderingen deelgenomen: presidium (11x), vaste commissies (26x), Mening vormende raad (12x), Besluit vormende raad (10x), sociale bijeenkomsten met informele groepen (12x), andere vergaderingen (36x), CFT (2x), vaste commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer (2x), Eerste Kamer (1x), dhr Barnard van VWS (1x), staatssecretarissen Van Huffelen (3x) werkgroep herziening WoLBES, FinBES (3x) en Van Rij (1x), minister Carola Schouten (1x), Europarlementariër Samira Raphaela (2x) en diverse politici in Den Haag (17x). Ook in Nederland heeft Daisy Coffie meerdere werkbezoeken afgelegd onder anderen aan de congres van VNG. De instanties en organisaties waar raadslid Daisy Coffie op werkbezoek is geweest zijn: Krusada, Cargill, Botanische Tuin, de Kunukero’s, Selibon, WEB, Hospice Kas Flamboyan, Indebon, Saba Day en BonLab.

 

Publiciteit

Raadslid Daisy Coffie gelooft in transparantie en in 2022 heeft ze de samenleving van de nodige informatie voorzien. Dit heeft ze gedaan door middel van persberichten in meerdere talen (20x), interviews in de pers (37x) en in de media gepubliceerde brieven (6x). Ook in de sociale media was raadslid Diasy Coffie erg actief met vorig jaar niet minder dan 156 publicaties.

 

Financieel verslag

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren ontvangt Fractie Coffie een bedrag bij wijze van  fractieondersteuning. In de tabel hieronder is de verantwoording van deze ondersteuning te zien. De grootste gedeelte ging aan de fractie kantoor. Welke nodige werkzaamheden zijn zodat

Eilandsraad lid Coffie haar werk naar behoren kan verrichten

 

 

                   Fractieondersteuning 2022 – Fractie Coffie

Fractiekantoor: fractiemedewerker, consultancy en onkostenvergoeding  

36758,00

Schrijf- en vertaalwerk 4240,00
Werkzaamheden ivm Social media 10812,00
Totaal $ 51810,00

 

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: