Debat over verlaging huren

De Tweede Kamer debatteert op 2 februari met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over een huurverlaging voor mensen met lage inkomens. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Een deel van de huurders heeft moeite om de woonlasten op te brengen in deze tijd van stijgende prijzen, schrijft minister Hugo de Jonge in een toelichting bij het wetsvoorstel. In de afgelopen jaren zijn er al maatregelen genomen om de betaalbaarheid van huren in de sociale sector te verbeteren. De huurverhogingen zijn gematigd, de grenzen voor huurtoeslag zijn versoepeld en sommige huurders hebben een eenmalige huurverlaging gekregen.

Betalingsproblemen

Dat neemt niet weg dat er nog steeds huishoudens kampen met betaalrisico’s. Een deel van de huurders kent mogelijke betalingsproblemen, dat wil zeggen dat zij problemen kunnen ondervinden met het opbrengen van de woonlasten, energiekosten, verzekeringen en lokale lasten.

Huur verlagen

Het wetvoorstel waarover de Kamer debatteert, verplicht woningcorporaties om in 2023 en 2024 voor huurwoningen in het gereguleerde segment de huur te verlagen voor een deel van de huishoudens.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: