Kamerleden naar Curaçao voor Interparlementair Koninkrijksoverleg

De vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer nemen van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 3 maart deel aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) op Curaçao. Op de agenda staan onder meer de opvang van migrantenstromen en betere, duurzame relaties binnen het Koninkrijk.

Interparlementair Koninkrijksoverleg in de Tweede Kamer op 27 september 2022.

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overleggen twee keer per jaar, één keer in Nederland en één keer roulerend in één van de Caribische landen, over thema’s die de landen van het Koninkrijk aangaan.

Koloniale geschiedenis

Naast de opvang van migranten en de relaties binnen het Koninkrijk, wordt tijdens het IPKO ook aandacht besteed aan de afspraken over hervormingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, klimaat en milieu en databeveiliging. Daarnaast komen het slavernijverleden en de doorwerking van de koloniale geschiedenis in het heden aan bod. Binnen het IPKO organiseren de Staten van Curaçao op donderdag 2 maart voor alle delegaties een werkbezoek dat in het teken staat van het slavernij- en koloniale verleden.

Werkbezoeken Bonaire

Voorafgaand aan het IPKO legt de Nederlandse delegatie op zondag 26 en maandag 27 februari een werkbezoek af op Bonaire. Onderwerpen als het nieuwe Natuur- en Milieubeleidsplan, watermanagement, de recente overstromingen, afvalhuishouding, volkshuisvesting en klimaat en verduurzaming staan centraal.

Delegatiesamenstelling

Vanuit de Tweede Kamer nemen naast delegatieleider Mariëlle Paul (VVD) ook Roelien Kamminga (VVD), Jorien Wuite (D66), Habtamu de Hoop (PvdA), Kauthar Bouchallikh (GroenLinks), Liane den Haan (Fractie Den Haan) en Sylvana Simons (BIJ1) deel aan het IPKO.
Vanuit de Eerste Kamer reizen vicedelegatieleider Paul Rosenmöller (GroenLinks), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Jeroen Recourt (PvdA) en Peter Nicolai (Partij voor de Dieren) af naar Curaçao.

 

 

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: