Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Hof van Justitie van Suriname

WILLEMSTAD – Op 8 mei jl. heeft ten kantore van het Surinaamse consulaat in Willemstad de
ondertekening plaatsgevonden van een samenwerkingsovereenkomst tussen het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Hof van Justitie van Suriname. De ondertekenaars
zijn de presidenten van de Hoven en vond plaats in bijzijn van de Surinaamse consul-generaal
mevrouw Zuiverloon en de heer Steg, beleidsadviseur bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie. De president van het Surinaamse Hof, Mr. Rasoelbaks, was via een digitale
videoverbinding aanwezig.
Met de ondertekening van deze overeenkomst is de samenwerking tussen beide Hoven verder
geïntensiveerd, na een eerder bezoek in oktober 2022 van een delegatie van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie aan Suriname, waarbij een hernieuwde samenwerking
tussen de Hoven is aangegaan. Tijdens dit bezoek was tevens het gebruik van het door het
Gemeenschappelijk Hof ontwikkelde registratiesysteem door het Hof van Justitie van Suriname
overeengekomen. De op 8 mei getekende overeenkomst ziet op de intensivering van de
samenwerking op onder meer bedrijfsvoering, digitalisering en opleidingen.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: