KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Damen Shiprepair Curaçao komt tot een schikking met de families van de slachtoffers van het duikongeval.

Damen Shiprepair Curaçao komt tot een schikking met de families van de slachtoffers van het duikongeval.

Afgelopen week, meer dan drie jaar na het fatale duikongeval heeft het Openbaar Ministerie te Curaçao een schikkingsvoorstel bewerkstelligd tussen Damen Shiprepair Curaçao en de families van de overleden duikers.

Het Openbaar Ministerie van Curaçao heeft met deze schikking, bewerkstelligd dat er een financiële tegemoetkoming is overeengekomen voor de nabestaanden van de twee overleden werknemers van het  duikbedrijf Curaçao Industrial Diving. Tevens is in het schikkingsvoorstel ook aandacht gegeven aan preventiemaatregelen die het veiligheidsbewustzijn bij de werknemers van de werf en zijn onderaannemers moet vergroten. Hierbij gaat het specifiek om het verruimen van de veiligheidskennis met betrekking tot de verschillende duikwerkzaamheden die worden uitgevoerd op de scheepswerf.

Volgens Peter Luiten, Managing Director van Damen Shiprepair Curaçao, moest er wel een oplossing komen, omdat de families van de werknemers na het tragische duikongeval geen financieel ondersteuning hebben ontvangen van hun eigen werkgever. Dit is volgens de heer Luiten enerzijds ook wel begrijpelijk, omdat Damen na het duikongeval extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen en heeft besloten om de duikwerkzaamheden bij een ander professioneel duikbedrijf onder te brengen. Omdat Curaçao Industrial Diving voor een groot deel afhankelijk was van de duikwerkzaamheden op de scheepswerf, kwam het bedrijf in de financiële problemen, waardoor compensatie aan de slachtoffers uitbleef.

Om de nabestaanden van de slachtoffers te ondersteunen is vanuit het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar de vraag of het duikbedrijf als werkgever van de verongelukte duikers aansprakelijk gesteld moet worden of dat Damen als hoofdaannemer hiervoor ook verantwoordelijk moet worden gehouden?

Dit bleek geen eenvoudige vraag te zijn, omdat Damen Shiprepair Curaçao als scheepsreparatiebedrijf onderaannemers inhuurt voor bedrijfsactiviteiten die niet tot hun core business behoren. In het geval van duikwerkzaamheden, heeft Damen Shiprepair Curaçao geen duikers in dienst, maar besteedt dit uit aan een gespecialiseerd duikbedrijf.

Damen voelt zich als hoofdaannemer wel verantwoordelijk voor de veiligheid van alle werknemers die werken op de werf en betreurd dat de bestaande veiligheidsmaatregelen niet hebben geresulteerd in het voorkomen van het duikongeluk. Voor het gespecialiseerde duikbedrijf had het bedrijfsongeval een enorme impact. Het duikbedrijf is een relatief klein familiebedrijf met een hecht team, waarbij de tijdens het ongeval dienstdoende supervisor de broer was van een van de verongelukte duikers.

In overleg met het Openbaar Ministerie en de families heeft Damen Shiprepair Curaçao ingestemd om de nabestaanden van beide slachtoffers financieel te compenseren. Daarnaast zal Damen Shiprepair Curaçao een trainingsbudget van Ang. 50.000 vrijmaken voor een trainingsprogramma aan het werfpersoneel om hiermee het veiligheidsbewustzijn van alle werknemers op de werf naar  een hoger niveau te brengen.

Het duikbedrijf Curaçao Industrial Diving is buiten deze schikking met het Openbaar Ministerie gehouden vanwege het gebrek aan financiële middelen.

 

 

Share this page to Telegram

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: