KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNU

Debatten over begrotingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Debatten over begrotingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In de periode na Prinsjesdag behandelt de Tweede Kamer traditioneel de begrotingen van alle ministeries afzonderlijk. Elke week passeren dan een of meerdere begrotingen de revue. Deze week behandelt de Kamer de begrotingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt de plenaire debatten volgen via de livestream en de app Debat Direct.

De Miljoenennota 2024 ligt op het spreekgestoelte van Kamerleden in de plenaire zaal.

In verband met de verkiezingen op 22 november verloopt de behandeling van de begrotingen anders dan gebruikelijk. Na de begrotingen van deze week behandelt de Kamer volgende week die van het Belastingplan. Op woensdag 18 oktober bereidt de commissie van Financiën dit debat voor in een commissiedebat.

Verkiezingen en vergaderingen

Om de Kamerleden de gelegenheid te geven om campagne te voeren voor hun politieke partij, is er een verkiezingsreces vanaf 27 oktober. Dit reces loopt tot en met 22 november, de dag van de verkiezingen. In deze periode zijn er geen plenaire- en commissievergaderingen. De nieuw gekozen Tweede Kamer behandelt de overige begrotingen in principe vanaf medio januari 2024. De nieuwe Kamer kan ook besluiten om daar in december een begin mee te maken.

Afgehandelde begrotingen

De Tweede Kamer heeft eerder besloten om een beperkt aantal begrotingen wel te behandelen voordat op 27 oktober het verkiezingsreces begint. Naast de begroting van Financiën, die werd behandeld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, zijn de begrotingen van Economische Zaken en Klimaat en het Groeifonds en die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inmiddels afgehandeld.

Share this page to Telegram

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: