Bezoek d.d. 7 oktober 2016 van G.F. Schotte bij de gouverneur naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen voor de Staten gehouden op 5 oktober 2015

6753e-mfk

Aide Memoire

Bezoek d.d. 7 oktober 2016 van G.F. Schotte bij de gouverneur naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen voor de Staten gehouden op 5 oktober 2015

De brief van de gouverneur d.d. 6 oktober 2016 in acht genomen alsmede diens constitutionele bevoegdheden in het proces van de kabinetsformatie, t.w. het uitnodigen van iemand om een (in)formatieopdracht uit te voeren, adviseer ik dienaangaande als volgt:

Overwegingen

1. Uit de uitslag van de verkiezingen blijkt dat de kiezer een koerswijziging wenst.
2. Die wens werd uit gedrukt door de coalitie partijen de meerderheid van de Staten zetels te onthouden. Niet alleen dat, de partij met de signatuur – Pueblo Soberano – van het kabinet is teruggevallen van 5 zetels naar slechts 2, terwijl PAIS van 4 zetels naar nul is teruggevallen, en PAR – die recentelijk tot de coalitie is toegetreden – haar 4 zetels behoud. Slechts PNP is met 1 zetel vooruitgegaan. In totaal heeft de zittende coalitie slechts 8 zetels overgehouden, hetgeen niet voldoende is voor een meerderheid. Duidelijk is dus dat de kiezer niet wenst dat de bestaande coalitie wordt voortgezet
3. De Kiezer heeft de bestaande oppositie partijen de ook geen meerderheid van zetels toegekend. MAN en MFK hebben beiden 4 zetels, voor een totaal van 8 zetels, terwijl de nieuwe partijen van Statenleden Leeflang en Mozes elk 1 zetel hebben gekregen. Samen zijn dat 10 zetels.
4. Uit de opkomst van de partij Korsou di Nos Tur, die uit niets 3 zetels heeft gekregen, met de winst van de PNP, blijkt dat de kiezer een koerswijziging voorstaat die bewerkstelligd zal moeten worden door een samenwerking tussen de oppositie partijen, de nieuwkomer en de PNP.
5. De mogelijkheid voor een dergelijke samenwerking dient onderzocht te worden, primair door een onderzoek naar de punten van synergie in de verkiezingsprogramma’s van de betrokken partijen alsmede hun bereidwilligheid om met elkaar samen te werken.
6. Wat de verkiezingsprogramma’s aangaat zij verwezen naar het bijgevoegde programma van de MFK. Daarin is ook de visie van de MFK terug te vinden inzake de onder 1 t/m 6 genoemde punten in de brief van de gouverneur d.d. 6 oktober 2016.

Advies

1. Op grond van het voorgaande adviseer ik dat er een informateur moet worden benoemt die belast moet worden met het onder punt 4 hierboven bedoelde onderzoek.
2. Gelet op de zetel verdeling tussen de partijen bedoelt onder 4 hierboven alsmede de kennis, ervaring en gezag die noodzakelijk zal zijn voor dat onderzoek, adviseer ik dat voormalige Statenvoorzitter, de heer Dudley A.S. Lucia (PNP) met dat onderzoek belast wordt.

Willemstad, 7 oktober 2016.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: