ETIENNE YS:  Repartishon di Asiento / Zetelverdeling

Repartishon di Asiento Asiento
Partidonan MAN, PAR, PNP i PS a firma un akuerdo di gobernashon.

E partidonan aki lo tin respektivamente 4, 4, 2 i  2 asiento den Staten, pa un total di 12. Nan no ta ekskluí e posibilidat pa traha huntu ku un òf mas partido. Sinembargo tumando na kuenta loke nan ta bisa, ta parse ku e partidonan MFK i KPNT no ta forma parti di e posibilidat aki. Pues un posibel ekspanshon te 14 asiento por keda realisá ku UKH i MP.
E repartishon di e karteranan den diferente senario:
Tuma nota si ku minister plenipotensiario no ta un minister. Ta trata pues di 9 minister ( òf kartera). 

Na momentu di repartishon di kartera ta konta algun regla basiko i kustumber:

– Loke ta konta ta e kantidat di asiento i no e kantidat di voto;

– Basikamente e kantidat di kartera ta keda repartí pareu ku e kantidat di asiento pa kada partido. Aki ta tene kuenta ku e prinsipio demokratiko, ku e partidonan ku e mayoria kantidat di asiento tin mas poder den e gobiernu;

– Partidonan ku tin solamente 1 asiento ta haña pa regla ta haña un (1) minister;

– Komo ku por repartí solamente puesto kompletu di minister, por pasa ku tin partido ku ta resultá menos priviligiá i otro partido ku por resultá priviligiá. Den kasonan asina e diskrepansia por keda kompensá pa medio di honra otro puestonan manera presidente di Staten, vice promé minister, NV i fundashonnan importante di gobiernu, minister plenipotensiario suplente, etc.;

– E partido ku e mayoria kantidat di asiento, pues e partido ganadó ta suministrá e promé minister;

– E funshon di minister plenipotensiario pa regla semper ta mará na e promé minister.
Senario di 12 asiento: MAN i PAR kada un tin 4/12=1/3 (un tersera) di e kantidat di asiento. PNP i PS kada un tin 2/12=1/6 (één zesde) di e kantidat di asiento. E repartishon di kartera ta bai den e mesun proporshon.  

MAN i PAR kada un ta haña 1/3 parti di e kantidat di puestonan di minister i esey ta 3 minister kada un. 

PNP i PS kada un ta haña 1/6 parti di e kantidat di ministernan i esey ta 1,5 (un i mei) kada un. Komplikashon den e kaso aki ta ku no por tin e posibilidat pa mei minister. E repartishon basiko ta bira e ora ey 3-3-1-1. Durante di negosashonnan mester buska un solushon pa loke ta trata posishon di e di 9 minister i eventualmente kompensashon pa esnan ku resultá menos priveligiá.
Senario di 13 asiento: Den e kaso aki UHK òf MP ta bin aserka. MAN i PAR kada un ta haña 4/13 parti di e kantidat di puestonan di minister i esey ta 2,8 minister kada un. PNP i PS kada un ta haña 2/13 parti loke ta kuadra ku 1,4 minister. E di 5 partido di 1 asiento ta haña 1/13 parti, ku ta 0,7 minister. E repartishon ta bira e ora ey 3-3-1-1-1. Aki tambe tin kuestion di menos preveligio ku mester keda solushoná durante di negosashonnan.
Senario di 14 asiento: Aki e repartishon basiko ta bira 2-2-1-1-1-1. Ta sobra solamente 1 minister ku mester keda poseshoná durante negosashonnan.
Pa klousurá, un senario di 11: Esaki ta un senario sin PNP òf PS pero ku UHK òf MP (e repartishon di asiento ta 4, 4, 2, 1). Den e kaso aki e repartishon di kartera ta bira 3-3-2-1. Esaki ta e senario ku menos komplikashon. 

======================

Zetelverdeling
De partijen MAN, PAR, PNP en PS hebben een bereidswilligheidsverklaring getekend.

Deze partijen hebben straks respectievelijk 4, 4, 2, en 2 zetels in de Staten, samen 12. Ze sluiten samenwerking met één of meerdere partijen niet uit. Echter gezien hun uitlatingen lijken MFK en KPNT uitgesloten van deelname. Een mogelijke uitbreiding kan dus tot 14 zetels reiken met UKH en MP.
Hoe zou de portefeuilleverdeling eruit kunnen zien bij de verschillende scenario’s? Let wel, de gevolmachtigde minister is geen minister. Het gaat dus om 9 ministers (of portefeuilles).

Bij de verdeling van portefeuilles gelden een aantal basisregels en gewoontes:

– Het aantal zetels en niet het aantal stemmen is bepalend;

– Het aantal portefeuilles wordt in principe in dezelfde verhouding verdeeld als het aantal zetels is verdeeld onder de partijen. Hier geldt het democratische principe dat de partijen met het hoogste aantal zetels naar verhouding ook de meeste macht uitoefenen binnen de regering;

– Partijen die alleen maar 1 zetel hebben krijgen in de regel één (1) volle minister;

– Aangezien er alleen maar volle ministers verdeeld kunnen worden plegen sommige partijen onderbedeeld en andere partijen overbedeeld te geraken. In dergelijke gevallen plegen de discrepanties te worden gecompenseerd door middel van de toebedeling van andere posten zoals de Statenvoorzitter, de vice premier, belangrijke overheids NV’s en stichtingen, belangrijke dossiers, waarnemend gevolmachtigde ministers, enz.;

– De partij met het grootste aantal zetels danwel de winnende partij levert de minister president; 

– De functie van de gevolmachtigde minister wordt in de regel altijd gekoppeld aan de premier.
Scenario van 12 zetels: MAN en PAR hebben elk 4/12de=1/3de (één derde) van het aantal zetels. PNP en PS hebben elk 2/12de=1/6de (één zesde) van het aantal zetels. De portefeuilleverdeling gaat dus in dezelfde verhouding.

MAN en PAR krijgen elk 1/3de deel van het aantal ministersposten en dat zijn 3 ministers elk.

PNP en PS krijgen elk 1/6de deel van het aantal ministers en dat is 1,5 (anderhalf, één en een half) elk. De complicatie is hier natuurlijk dat er geen halve ministers mogelijk zijn. De basisverdeling wordt dan 3-3-1-1. Er dient tijdens de onderhandelingen een oplossing te worden gevonden voor wat betreft de plaatsing van de 9de minister en eventuele compensatie voor de onderbedeelden.

Scenario van 13 zetels: In dit geval komt UHK of MP erbij. MAN en PAR krijgen dus elk 4/13de van het aantal ministersposten en dat zijn 2,8 ministers elk. PNP en PS hebben elk 2/13de deel en dat komt overeen met 1,4 ministers. De vijfde 1-zetel partij krijgt 1/13de deel, en dit is 0,7 ministers. De verdeling wordt dan 3-3-1-1-1. Ook hier is er sprake van onderbedeling die tijdens de onderhandelingen dient te worden opgelost.

Scenario van 14 zetels: Hier wordt de basisverdelingverdeling 2-2-1-1-1-1. Er resteert nog 1 minister die in de onderhandelingen nog een plaats moet krijgen.

Tot slot toch een scenario van 11: Dit is een scenario zonder PNP of PS maar met UHK of MP erbij (zetelverdeling is hier dus 4, 4, 2, 1). In dit geval wordt de portefeuilleverdeling 3-3-2-1. Het scenario met de minste complicaties.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: