KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

In het nieuwste nummer van het Caribisch Juristenblad (CJB) is een kritisch stuk geschreven over de onlangs door de Curaçaose overheid gelanceerde website met wetgeving.

In het nieuwste nummer van het Caribisch Juristenblad (CJB) is een kritisch stuk geschreven over de onlangs door de Curaçaose overheid gelanceerde website met wetgeving. Ook is aandacht besteed aan de rechtsmacht van de Caribische burgerlijke rechter en de Curaçaose trustakten.
Toegankelijkheid van wetgeving op Curaçao
Ten behoeve van toegankelijkheid van wetgeving heeft de Curaçaose overheid onlangs de website met wetgeving gelanceerd: http://wjz.gobiernu.cw. Hoewel dit een welkom initiatief is, dient de website volgens auteur Peter Klik op een aantal kritieke punten verbeterd te worden.
De heer Klik wijst er onder meer op dat de teksten van de van de Nederlandse Antillen overgenomen regelingen niet op de website te vinden zijn. Van de na 10/10/10 door het land Curaçao aangenomen wetgeving, die vaak een wijziging van oudere wetgeving is, worden bovendien alleen de wijzigingen gepubliceerd en zijn geen doorlopende teksten beschikbaar. Dit in tegenstelling tot Sint Maarten, waar sinds 2013 alle wetgeving volledig gedigitaliseerd en ‘online’ beschikbaar is. De hoop is dat Curaçao wat dit betreft een voorbeeld zal nemen aan Sint Maarten.
Rechtsmacht van de Caribische burgerlijke rechter
In 1915 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin hij een vuistregel formuleerde over de competentie van burgerlijke rechters in internationale rechtszaken. Auteur R. van den Heuvel, staat stil bij de vuistregel die na 100 jaar nog steeds van kracht is in de Caribische rechtspraak met betrekking tot internationaal en interregionaal privaatrecht. Hij beziet tot in hoeverre de vuistregel ongewijzigd toegepast kan worden in een veranderde wereld met veranderde internationaalrechtelijke geaccepteerde normen.
De Curaçaose trustakte
Auteur S. Bakker staat stil bij het fenomeen van de Curaçaose trust en bij de uitleg van akten, waarmee dergelijke trusts in het leven worden geroepen. De auteur betoogt dat in de regel een gedifferentieerde uitlegmethode voor dit soort akten aangewezen is, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bedingen in de trustakte met goederenrechtelijke implicaties jegens derden en bedingen van zuiver verbintenisrechtelijke aard.
bij_een_honderdste_verjaardag_over_rechtsmacht_van_de_burgerlijke_rechter_in_de_cariben_op_grond_van_de_regel_distributie_is_attributie-1

bij_een_honderdste_verjaardag_over_rechtsmacht_van_de_burgerlijke_rechter_in_de_cariben_op_grond_van_de_regel_distributie_is_attributie-2

bij_een_honderdste_verjaardag_over_rechtsmacht_van_de_burgerlijke_rechter_in_de_cariben_op_grond_van_de_regel_distributie_is_attributie-3

bij_een_honderdste_verjaardag_over_rechtsmacht_van_de_burgerlijke_rechter_in_de_cariben_op_grond_van_de_regel_distributie_is_attributie-4

bij_een_honderdste_verjaardag_over_rechtsmacht_van_de_burgerlijke_rechter_in_de_cariben_op_grond_van_de_regel_distributie_is_attributie-5

bij_een_honderdste_verjaardag_over_rechtsmacht_van_de_burgerlijke_rechter_in_de_cariben_op_grond_van_de_regel_distributie_is_attributie-6

bij_een_honderdste_verjaardag_over_rechtsmacht_van_de_burgerlijke_rechter_in_de_cariben_op_grond_van_de_regel_distributie_is_attributie-7

bij_een_honderdste_verjaardag_over_rechtsmacht_van_de_burgerlijke_rechter_in_de_cariben_op_grond_van_de_regel_distributie_is_attributie-8

bij_een_honderdste_verjaardag_over_rechtsmacht_van_de_burgerlijke_rechter_in_de_cariben_op_grond_van_de_regel_distributie_is_attributie-9

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-1

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-2

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-3

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-4

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-5

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-6

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-7

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-8

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-9

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-10

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-11

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-12

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-13

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-14

enige_beschouwingen_over_trustakten_naar_cura_aos_recht_en_de_uitleg_daarvan-15

toegankelijkheid_van_de_wetgeving_van_cura_ao-1

toegankelijkheid_van_de_wetgeving_van_cura_ao-2

toegankelijkheid_van_de_wetgeving_van_cura_ao-3

toegankelijkheid_van_de_wetgeving_van_cura_ao-4

toegankelijkheid_van_de_wetgeving_van_cura_ao-5

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: