25 november: internationale dag uitbanning geweld tegen vrouwen Reflectie minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia

25 november: internationale dag uitbanning geweld tegen vrouwen Reflectie minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia

Verontrust door een dramatische toename van geweld tegen vrouwen in de hele wereld heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 17 december 1999 door een resolutie 25 november officieel uitgeroepen tot internationale dag van uitbanning van geweld tegen vrouwen. Ook in ons land is toename van geweld tegen vrouwen en meisjes geen uitzondering. Het komt regelmatig voor in gezinnen en de samenleving en beperkt zich niet tot lichamelijk geweld. Met regelmaat worden vrouwen emotioneel, seksueel en psychologisch mishandeld, verkracht, verwaarloosd en of getreiterd en slechts omdat ze vrouw zijn. Aan de andere kant zien we voorkomen dat merkwaardig genoeg ook vrouwen zich schuldig kunnen maken aan relationeel c.q. partner geweld in bijvoorbeeld gezinsverband. Kinderen zijn hiervan vaak getuige en lijden erg onder die situaties, ook al zijn ze nog erg jong of merk je niet direct iets aan hen, toch voelen ze de spanningen aan of horen ze de ruzies. Aan deze ongewenste inhumane geweldscultuur, helaas meestal door mannen en jongens in de praktijk gebracht, maar en ook in stand gehouden door dominante waarden en normen in de gender onvriendelijke opvoedingsstijlen en waar de vrouw in haar rol als opvoeder eveneens niet zelden aan bijdraagt, met doorgaans ernstige gevolgen voor een vreedzame samenleving, moet een eind komen. Vandaar dat ik juist op deze dag, alhoewel niet alleen op deze dag, een beroep doe op vooral mannen en jongens in onze samenleving om per direct hun gewelddadig gedrag tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Tegen onze mannen en jongens zeg ik op deze dag dan ook: “Besef dat jullie een significant onderdeel zijn in het proces van uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes. Besef dat jullie pas echte mannen kunnen worden als jullie geen geweld tegen vrouwen en meisjes gebruiken.” En tegen onder anderen onze vrouwen wens ik eveneens op deze dag te zeggen: “Wees als moeder steeds bewust van je rol als opvoeder van jouw kinderen en vermijdt consequent ‘gender’onvriendelijke opvoedingsstijlen naar jouw kinderen toe.” Op nationaal niveau zal ik mij blijven inzetten voor een interministerieel beleid teneinde meer ‘gender’-gelijkheidsbewustzijn en geweldloze intermenselijke relaties in onze samenleving te realiseren.

cw-sociale-logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: