ENNIA TA PUBLIKÁ KUENTA ANUAL FIN DI FEBRÜARI 2017 / ENNIA PUBLICEERT JAARREKENING EIND FEBRUARI 2017 / BY THE END OF FEBRUARY 2017 ENNIA WILL PUBLISH ITS FINANCIAL STATEMENT

ennia-logo_pap

ENNIA TA PUBLIKÁ KUENTA ANUAL FIN DI FEBRÜARI 2017
• Balor di invershon a subi kompará ku 2014
Basá riba balorashon nobo i independiente di Mullet Bay i Stewart & Stevenson di novèmber 2016
• Implementashon di regla di CBCS tumando lugá, finalisá pa mas tardá na 2018

ENNIA lo publiká su kuenta anual ku informashon finansiero di 2015, fin di febrüari 2017. E motibu ku esaki ta seis luna mas lat ku normal ta ku Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (CBCS), ku ta vigilá funshonamentu di kompanianan di seguro na Kòrsou i Sint Maarten, a adaptá su maneho ( Valuation guidelines ARAS 2.7) riba 1 di sèptèmber 2015. Despues di esaki ENNIA tabatin mester di tempu pa huntu ku CBCS i akóuntent KPMG haña klaridat riba e adaptashon pa ENNIA. Pa e kliente esaki no ta hasi ningun diferensha.
Reglanan nobo ta eksigí adaptashon di maneho di invershon di ENNIA
Esensia di e adaptashon nesesario pa ENNIA ta ku bou di e reglamentu nobo di 1 di sèptèmber 2015 ENNIA no por konta su dos invershonnan di mas grandi, ku huntu ta kubri mayoría di e kartera di invershon di ENNIA, kompletamente komo seguridat den su solvensia mas. Huntu ku e invershonnan aki ENNIA Caribe Leven NV na 2014 tabatin un solvensia konfortabel di 285%, kasi tres bia su obligashon. Adaptashon di e invershonnan aktual, por ehèmpel dor di benta òf invertí di nobo, lo kondusí na oumento outomátiko di e solvensia.
Promé ku por akordá e kuenta anual di 2015, mester a wak e balor di e invershonnan di nobo i tambe e rapides ku kua ENNIA por i mester implementá e reglanan nobo di CBCS.
Balor di invershonnan a oumentá kompará ku kuenta anual di 2014
E dos invershonnan den Stewart & Stevenson (un empresa merikano) i na Mullet Bay (propiedat na Sint Maarten) a keda balorá na novèmber 2016 dor di ekspertonan independiente. E ekspertonan aki, a yega na un balor di ANG 505 mión pa e partisipashon den S&S. E propiedat na Mullet Bay a keda balorá na ANG 781 mión; huntu ANG 1.286 mión, ku ta mas ku e balor ku a keda registrá na 2014 di ANG 1.272 mión. Pasombra CBCS, abase di e reglanan nobo di sèptèmber 2015, ta konta solamente un parti chikitu di e invershon aki den e solvensia, esaki ta kondusí, apesar di e echo ku tin un balor mas haltu, na un solvensia mas abou.
Kartera di invershon ta keda adaptá konforme reglanan nobo
Aktualmente ENNIA ta trahando pa kambia su portafolio di invershon di tal forma ku por kumpli ku e rekesitonan di solvensia. ENNIA ta trahando duru, pero tipo di akshon manera esaki ta tuma tempu. Un benta lihé di invershon tin un efekto negativo riba e preis i lo no ta na interés di seguradonan. Según e reglanan nobo mester invertí tambe na Antias, lokual ta limitá e posibilidatnan mas. Pa e motibu ei ta parse CBCS i ENNIA realístiko pa tuma e tempu te ku fin di 2018 pa asina kumplí ku tur e reglanan nobo. Pa e kliente esaki no ta hasi ningun diferensha.
Maneho di invershon aktualisá
Mientrastantu e maneho di invershon di ENNIA a keda aktualisá abase di un análisis i konseho di e konsehero ku ta speshalisá riba tereno di aktuario,Willes Towers Watson Nederland. Mas aleu a stipulá un modelo di portafolio pa invershonnan pa ENNIA. Ku esaki e portafolio di invershon mas adekuá a keda establesí pa ENNIA konforme su obligashonnan i den liña ku e reglanan nobo di CBCS basá riba un estudio ekstenso di Asset Liability Management (ALM). ENNIA lo usa e periodo te ku 2018 pa e transishon di e portafolio aktual pa e portafolio nobo.
Abase di e desaroyonan aki e kòntròl di e kuenta finansiero anual 2015, ta keda finalisá pa KPMG fin di febrüari.
Senior Managing Director di ENNIA, Gilbert Martina: “Nos ta kontentu ku awor por duna aklarashon riba e posishon finansiero di ENNIA. Lokual por bisa kaba ta ku ENNIA tin invershonnan sólido. Sin embargo, nos mester di tempu pa delineá e invershonnan aki ku regla nobo di CBCS.
ENNIA tin tur konfiansa ku esaki lo logra den e próksimo dos añanan. Komo gerensha, trahadó i akshonista di ENNIA, nos lo keda dediká nos mes na nos klientenan. Nos ta sigur ku den e último tempu nos a tuma pasonan ku lo sigui fortifiká e seguridat di nos klientenan i e posishon di ENNIA. Nos lo keda traha riba fortifikashon di nos organisashon, solvensia i balornan di nos kliente.”

==========================

ENNIA PUBLICEERT JAARREKENING EIND FEBRUARI 2017
• Waarde beleggingen iets gestegen ten opzichte van 2014
Gebaseerd op nieuwe onafhankelijke waardebepaling Mullet Bay en Stewart & Stevenson per november 2016
• Implementatie richtlijnen CBCS opgepakt, afronding uiterlijk in 2018

ENNIA zal eind februari 2017 zijn jaarrekening met financiële informatie over 2015 publiceren. De reden dat dit ruim een half jaar later is dan gebruikelijk, is dat toezichthouder de Centrale Bank voor Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) op 1 september 2015 haar richtlijnen (Valuation guidelines ARAS 2.7) heeft aangepast. ENNIA heeft enige tijd nodig gehad om met CBCS en accountant KPMG duidelijkheid te krijgen over de consequenties en benodigde aanpassingen voor ENNIA. Voor klanten maakt dit geen enkel verschil.
Nieuwe regeling vraagt om aanpassing beleggingsbeleid ENNIA
Kern van de benodigde aanpassing voor ENNIA is dat onder de nieuwe regeling van 1 september 2015 ENNIA zijn twee grootste beleggingen, samen goed voor het grootste deel van de beleggingsportefeuille van ENNIA, niet meer volledig als zekerheid in de solvabiliteit kan meetellen. Inclusief deze beleggingen had ENNIA Caribe Leven NV in 2014 een zeer comfortabele solvabiliteit van 285%, bijna 3 keer zijn verplichtingen. Toepassing van deze nieuwe regeling zou, bij hetzelfde geïnvesteerde vermogen, dus leiden tot een lagere solvabiliteit. Door de huidige beleggingen aan te passen, bijvoorbeeld door te verkopen en herbeleggen zal de solvabiliteit automatisch weer toenemen.
Voordat de jaarrekening 2015 goedgekeurd kan worden, moest daarom opnieuw gekeken worden naar de waarde van die beleggingen en de snelheid waarmee ENNIA de nieuwe richtlijnen van de CBCS kan en moet invoeren.
Waarde van beleggingen iets toegenomen ten opzichte van jaarrekening 2014
De waarde van de twee beleggingen in Stewart & Stevenson (een Amerikaanse onderneming) en Mullet Bay (onroerend goed op St. Maarten), is door onafhankelijke experts in november 2016 opnieuw vastgesteld. De participaties in Stewart & Stevenson zijn daarbij gewaardeerd op ANG 505 miljoen en de bezittingen in Mullet Bay op ANG 781 miljoen. De totale waarde van deze beleggingen per november 2016 bedraagt daarmee ANG 1.286 miljoen iets meer dan de 2014-boekwaarde van ANG 1.272 miljoen. Doordat de CBCS, op basis van de nieuwe regelgeving per september 2015, deze belegging maar voor een klein deel meeneemt in de solvabiliteit leidt dat, ondanks een iets hogere onderliggende waarde, toch tot een lagere solvabiliteit.
Beleggingsportefeuille wordt aangepast aan nieuwe richtlijnen
ENNIA is nu bezig zijn beleggingsportefeuille zo in te richten dat deze voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor solvabiliteit. ENNIA heeft afgelopen periode hard gewerkt om dit te doen, maar een dergelijke actie kost tijd. Zo zal een snelle verkoop van beleggingen een negatieve uitwerking hebben op de prijs en is dus niet in het belang van verzekerden. Daar komt bij dat volgens de richtlijnen ook een behoorlijk deel moet worden belegd op de Antillen, wat de mogelijkheden verder beperkt. De CBCS en ENNIA lijkt het daarom realistisch om tot eind 2018 de tijd te nemen om volledig aan de nieuwe richtlijnen te voldoen. Voor klanten maakt dit geen enkel verschil.
Beleggingsbeleid geactualiseerd
Verder is inmiddels het beleggingsbeleid van ENNIA geactualiseerd op basis van een analyse en aanbeveling van het gespecialiseerde actuarieel adviesbureau Willes Towers Watson Nederland. Verder is voor ENNIA een modelportefeuille voor beleggingen bepaald. Hierbij is de meest geschikte beleggingsportefeuille voor ENNIA opgezet in overeenstemming met zijn verplichtingen en in lijn met de nieuwe richtlijnen van CBCS op basis van een uitgebreide Asset Liability Management (ALM) studie. ENNIA zal de overgangsperiode tot 2018 gebruiken om van de huidige portefeuille naar deze toegespitste portefeuille te komen.
Op basis van al deze ontwikkelingen kan de controle van de jaarrekening 2015 door KPMG nu per eind februari worden afgerond.
Senior Managing Director van ENNIA, Gilbert Martina: “Wij zijn blij vandaag meer helderheid te kunnen geven over de financiële positie van ENNIA. Duidelijk is dat ENNIA beschikt over solide beleggingen. We hebben echter tijd nodig om onze beleggingen in lijn te brengen met de nieuwe CBCS-richtlijnen. ENNIA heeft er alle vertrouwen in dat ons dit in de komende twee jaar gaat lukken. Als management, medewerkers en aandeelhouder van ENNIA blijven wij ons voor de volle 100% inzetten voor het vertrouwen en de zekerheid van onze klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de afgelopen periode goede stappen hebben gezet ter verdere versterking van ENNIA en de zekerheden voor onze klanten. De komende periode zullen wij verder gaan met de versterking van onze governance, solvabiliteit en klantwaarden.”

==================================

BY THE END OF FEBRUARY 2017 ENNIA WILL PUBLISH ITS FINANCIAL STATEMENT

• Total Investments increased compared to 2014
Based on independent revaluation of Mullet Bay and Stewart & Stevenson in November 2016
• Implementation of new CBCS-regulations, to be completed by 2018

By the end of February 2017 ENNIA will publish its financial statements for 2015. The reason why this is six months later than usual, is that the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS), responsible for the regulation and supervision of insurance companies in Curacao and Sint Maarten, adopted new guidelines (Valuation guidelines ARAS 2.7) as per September 1st, 2015. Subsequently, deliberations between ENNIA and both its external auditor KPMG and CBCS to assess the implications required some time. For clients this doesn’t make any difference.
New regulation requires adjustment of ENNIA’s investment policy
The adjustment for ENNIA includes that its two largest investments, comprising the major portion of ENNIA’s total investment portfolio, can no longer be included in the calculation of ENNIA’s solvency ratio. Including these investments ENNIA Caribe Leven NV had a very comfortable solvency ratio of 285% in 2014, covering nearly three times its commitments. After implementation of the new regulations, the same invested capital would lead to a lower solvency ratio. Adaptation of the current investments – for example by sale or re-investment – will lead to an automatic increase of the solvency ratio.
Therefore, a restructuring of ENNIA’s investments, as well as an assessment of the timeframe was needed for ENNIA to implement the new guidelines, which is conditional to approve the 2015 financial statements.

Value of investments increased compared to financial statement of 2014
The value of the two investments in Stewart & Stevenson (an American company) and Mullet Bay (property in St. Maarten) has been reappraised by independent experts in November 2016. The Stewart & Stevenson participation was valued at ANG 505 million and the Mullet Bay property at ANG 781 million. Combined the investments are valued at ANG 1,286 million, which is slightly higher compared to its reported value in 2014 (ANG 1,272 million). Despite a slightly higher underlying value, the solvency ratio has decreased because CBCS only allows a fraction of this amount to be included in the calculations as per the new regulations of September 2015.
Investment portfolio has been adjusted in accordance with new regulations
ENNIA is working to restructure the composition of its investment portfolio so as to meet the new solvency requirements. so far ENNIA has done its utmost, however such actions take time, for selling the assets too quickly will adversely impact the sale price, which is not in the interest of clients. The new regulations furthermore stipulate that ENNIA has to invest a large percentage of its assets on the islands as well. This limits the possibilities even more. CBCS and ENNIA have agreed that it is realistic to set the deadline for full compliance with the new regulations by year-end 2018. For clients this doesn’t make any difference.
Updated investment policy
ENNIA’s investment policy has been updated, based on an analysis and recommendation of actuarial specialist Willes Towers Watson, Netherlands. They supported ENNIA to create a new ‘model’ investment portfolio using a comprehensive Asset Liability Management (ALM) Study, taking into account our commitments and the new CBCS guidelines. ENNIA will use the transition period to 2018 to adapt its current portfolio to one that matches its obligations even better. Based on these actions, the audit of the annual financial statement for 2015 can now be finalized by KPMG by the end of February.
Senior Managing Director ENNIA, Gilbert Martina: “We are pleased that we can thus give clarity on ENNIA’s financial position. It is a fact that ENNIA has solid investments. We need time however, to bring these investments in line with the new guidelines of CBCS. ENNIA is confident that it will succeed in doing so in the next two years. Management, employees and shareholder of ENNIA remain fully committed to the trust and surety of our customers. We are convinced that we have made significant steps to safeguard our clients’ interests as well as solidify ENNIA’s position. We will continue to strengthen our organization, our solvency ratio and our customer values.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: