Anthon Casperson: “DEJAVU”  ANALYSIS DI MOSHON DI STATEN DI AYERA PA REKONEKTA TUR KLIENTE DI AWA BEK.

“DEJAVU” Analysis di e moshon di Staten di ajera pa rekonekta tur kliente di awa bek
Awe mi a tuma nota di e moshon di Staten di ajera kaminda ta urgi Gobiernu pa instrui Aqualectra pa re-konekta tur hende ku nan awa ta sera di forma imediato asina kumpli ku leinan internashonal i lokal i ku tur hende tin derecho di tin awa potabel. 
Mi a tuma nota tambe riba FB di diferente komentarionan pro of kontra e moshon aki i tambe mi a tuma nota di diferente ponensia pa ku e gerensianan anterior di Aqualectra, kaminda ta tilda esakinan di mal maneho, i ku ta pesei e situashon ta asina aki awor. 
Den diferente post riba FB, mi a tuma nota tambe ku ta trata aki di mas o menos 1,500 kliente di Aqualectra, kual nan distribushon di awa ta deskonekta pa motibu di ‘wanbetaling’. 
Awe mainta ora mi a lanta, i mi a lesa e kosnan aki, mi a sinti mi den un situashon di ‘dejavu’ pasombra den mi karera komo funshonario na Aqualectra, ta diferente bes, mi a haña mi den e situashon aki kaminda mandatarionan ta hasi e mesun petishon aki. Tur e besnan, nos a tuma nos tempu pa splika e situashon aki, i kada bes, gobiernu a keda pa implementa maneho pa por deal ku e situashon aki, pero kada bes atrobe e konstelashon di gobiernu ta kambia, i asina aki no tin kontinuidat den maneho di Gobierno. Pa e lesado por kompronde, mi a fungi 12 aña komo gerensia di Aqualectra i den e 12 añanan ei, mi a konose 12 kambio di gobiernu. Nos por konstata tambe, ku te awe diferente mandatario no a kompronde e problema aki, i asina kada bes e desishonan ku ta keda tumá, probablemente lo no solushona e problema tampoko. 
Pesei mi a tuma riba mi mes awe mainta pa un bes mas splika e problema aki i tambe splika kon lo por solushona e problema aki. 
Deskonekta di awa pa motibu di pobresa:
Nos tambe ta konstata ku tin dekonekshon di distribushon di awa pa algun kliente di Aqualectra pa motibu di pobresa. Esaki ta un lastima i naturalmente nos tambe lo ke mira ku tur hende (kas di famia) tin nan konekshon di awa.
Awa ta un produkto skars aki na Korsou:
Nos tur mester ta konsiente ku awa di bebe ta un produkto hopi skars aki na Korsou. Nos no tin un fuente di awa potable akinan, i pesei nos mester produsi e awa aki, kual situashon ta hasi e awa aki pa m3 hopi karu. E ta un realidat ku nos tin di biba ku ne. 
Aqualectra ta un kompania tekniko i su meta ta pa distribui awa:
Nos tur mester ta konsiente ku Aqualectra ta un empresa tekniko, ku tin un meta pa produsi i distribui entre otro awa pa e komunidat. E meta aki ta ankra den e empresa su reglanan i struktura. Su struktura i sistemanan, pero tambe su proseduranan atministrativo, tur ta dirigi riba e proseso tekniko aki. Ku otro palabra e empresa no tin e kalidatnan profeshonal pa por deal ku asuntunan sosial den nos komunidat. Dus no tin sentido pa bati e empresa su kabes aden i tilda di mal maneho akinan.
Aqualectra ta un empresa ku mester hasi ganashi:
Aqualectra ta un NV kual akshonan ta di gobiernu. No opstante esaki, e maneho di e empresa mester ta basa riba e leinan lokal. E base di e empresa ta (manera mi a tende un poliko bisa ajera) ‘het nut voor het algemeen’. E punto di salida aki ta di antes, kaminda e tipo di empresanan aki no mester traha ganashi, pasombra gobiernu mes lo subsidia nan. 
Pero e situashon aki a kambia, ja pa hopi aña. E empresa mester traha un ganashi akseptabel, ja asina e empresa mes por spar sen pa e por kumpli ku su tareanan den futuro tambe. Un gran parti di su inbershonan mester keda finansia dus, for di e ganashi aki. Sin esaki, e suministro pa den futuro lo kore peliger i risiko. 
Dilema di maneho:
Su nos kompronde e ponensianan aki riba bon, nos por bira konsiente ora ei ku den termino di ‘manaeho empresarial’ ku nos tin ora ei un dilema. Di un banda nos tur aki na Korsou, inkluso Aqualectra ke pa tur hende (kas di famia) ta konekta riba e ret di distribushon di awa, pero di otro banda, Aqualectra, pa e motibunan aki riba, no por of no tin e kapasidat operashonal pa por kontra aresta e problematika di deskonekshon di awa aki.
Teniendo kuenta ku e dilema aki riba, ta bon pa partidonan ora ei kompronde e problematika aki bon, basa riba kual nan por formula maneho i kontinua ku esaki. Aqualectra riba petishon di su gobiernu, semper lo por juda pa sostene e maneho aki. 
Moment opname:
Mi ta kompronde ku a basa e moshon aki riba, riba e echo ku tin mas o menos 1,500 kliente di Aqualectra ku ta deskonektá for di e ret di distribushon di awa. Ta bon pa nos kompronde ku e informashon aki, ta unu sumamente dinamiko, pasombra e ta un moment opname riba un dia. Ajera e informashon aki tabata otro i mañan e informashon aki lo ta otro atrobe. 
Analisis di e montante di kliente ku ta deskonekta:
Mi no a mira ningun kaminda un analisis di e klientenan ku ta deskonekta, pero e informashon aki ta hopi importante pa partidonan por kompronde e problema i tuma desishonan al kaso. 

Preguntanan ku mester hasi akinan pa kompronde e problema ta:
• Kuantu di e kantidat di klientenan aki ta negoshi i kuantu ta kliente dosmetiko?

• A parti e kantidat di klientenan ku ta deskonekta pa bario?

• A wak tambe e kantidat di klientenan ku ta deskonekta den e klientenan ku tin nan konekshon di koriente i awa riba e sistema konvenshonal i esunan ku tin nan konekshon di koriente riba pagatinu i esun di awa riba e sistema konvenshonal?

• A analisa tambe e lista historiko di e klientenan ku ta deskonekta?

• A match e lista aki ku e bestand di SOAW pa ku e klientenan ku ta deskonekta pa awa i tambe ku ta kobra onderstand?

• A analisa serka e klientenan ku ta deskonekta, ta dikon esaki ta e kaso?
Dor di hasi e analisis aki periodikamente, nos por mira i kompronde e desaroyo di e kantidat di klientenan ku ta deskonekta mas miho, i asina gobiernu na su turno, for di su tarea sosial pa ku e komunidat, por buska solushon pa e klientenan ku realmente ta den mester. 
• Mi no ta kere ku nos lo ke rekonekta negoshinan tambe.

• Si analisa e kantidat di kliente deskonekta pa bario, mi no ta kere ku nos lo ke rekonekta e kasnan deskonekta den barionan kaminda esunan ku potmoni diki ta biba.

• Hopi bes, klientenan ku ta deskonekta riba un termino kortiku, por bin paga lat, i keda rekonekta bek. Dus e klientenan aki, lo no ta kai bouw di kategoria di probresa.

• E klientenan ku ta mas ku 1 luna deskonekta, i e klientenan aki tambe a keda di match ku e bestand di SOAW pa onderstand, lo ta e doelgroep ku mester formula maneho pa nan no keda sin awa.

• E maneho aki, mester ta un maneho di gobiernu i no di Aqualectra. Aqualectra por sostene e maneho aki. 
Subsidio di gobierno:
Nos mester tene kuenta ku gobiernu tin e posbilidat pa duna e klientenan aki subsidie, i ta einan e solushon pa e problema aki ta sinta. Ku otro palabra, mester hasi e analis aki periodikamente. I ‘afterall’ e lokual ku nos ke mira ta un trend negativo pa ku e kategoria di klientenan ku ta deskonekta manera mi a splika aki riba. Ta ora ei numa nos por bisa ku nos maneho ta efektivo. Esaki lo no ta e kaso dor di manda Aqualectra bai rekonekta tur hende, i sigur nos lo no solushona e problema aki tampoko dor di tilda tur gerensia di ta inkompetente etc. 
Gobierno a jega di hiba un maneho asina aki den pasado

Di e añanan 2006 bin ariba, den kooperashon ku Aqualectra, gobiernu insular a jega di hiba un maneho soshal asina aki. Mi ta korda ku a redusi e kantidat di klientenan deskonekta, di e doelgroep aki riba menshoná, te ku menos ku 300. 
Tambe tabata asina ku Aqualectra tabata raporta esaki periodikamente na gobiernu. Pero nos mester konstata, manera mi a skirbi aki riba, ku no tabata tin kontinuidat di maneho pa parti di gobiernu pa ku e problema aki. Ku otro palabra mi ta konseha gobiernu pa bolbe formula maneho al kaso i asina realmene nos por solushona e problema aki. 
Sistemanan prepago no ta solushoná a problema di pobresa:
Na Korsou, ja pa mas ku 30 aña nos a bin ta husa e sistema prepago (pagatinu) di koriente. Segun mi ja kaba tambe mas ku 30% di e klientenan di Aqualectra ta hasi uso di e sistema di konekshon aki. Hopi ta eksperensia e sistema aki komo hopi efikas, pasombra na mes por mira riba e ‘user interface’ di e sistema den kas, kuantu koriente nan ta husando i asina nan por disidi di husa mas of menos aparatonan elektriko. 
Awor laga nos pensa bon. No ta sistema di Pagatinu ta duna nan e oportunidat aki, pero ta e ‘user interface’ na muraja den kas ta duna e oportunidat aki pa e kliente mes por balota su uso, i ora tin mester di mas koriente e por bai kumpra esaki 24/7.
Pero e sistema di kobra aki pa e uso di koriente, no a solushona e problematiko di probresa den nos sosiedat, mas bien e sistema aki a skonde e pobresa pa nos no miré. Pasombra ora ku e famia no tin sen, e por kumpra e koriente mas tantu posibel na plaka chikí, pero ora e sen di luna kaba, e no por bai kumpra e koriente ei. Ku otro palabra e sistema di pagatinu ni pa koriente, ni pa awa ta solushona e problema di pobresa ku mi a lesa den e moshon ei. Mas bien, manera un avestrus nos a skonde e problema di pobresa pa nos no mira esaki. 
2 sistema di prepago…?
Mi a tuma nota tambe ku e moshon ta urgi gobiernu pa instrui Aqualectra pa bini ku sistema di pagatinu pa awa mas lihe ku ta posibel. 
Den añanan ’80 na e pais di Sur Afrika diferente kompanianan a desaroya e sistema di prepago pa koriente i hasi e sistemanan aki basta robusto i konfiabel. E motivashon pa juist e desaroyo aki a tuma luga einan, tabata tin di haber ku e pais su isolashon den mundu dor di nan sistema politiko ku nan tabata aden. E kambio den e pais aki, a pusha pa tur hende (kas di famia) tin koriente etc., kual a pone ku nan a desaroya e produkto di pre pago aki.
Nunka nan no tabata tin e ambishon di realmente desaroya tambe e produkto aki tambe pa suministrashon di awa. E rason aki tin di haber ku awa na Sur Afrika i besindario hopi bes no ta skars, manera aki na Korsou. Ku otro palabra e situashon aki no a pone ku realmente a desaroya un mes bon produkto di sistema di pre pago pa awa, manera esaki ta di koriente. Mi a bolbe bai analisa esaki awor aki, i eigenlijk e situashon ei no a kambia masha kompara ku 10 aña pasá.
Ku otro palabra, Parlamentu no a solushona e problema aki tampoko, dor di obliga Aqualectra pa bini ku sistema prepago pa awa mas pronto ku ta posibel. Lo bo bai haña bo ora ei ku e ‘vendor’ mester tin 2 sistema diferente di pagatinu pa e klientenan. Hopi di e sistemanan prepago pa awa, no ta meskos ku esun di koriente. Akinan ta token nan ‘issue’ kual token mester wordu hinka den e meter pafo di kas etc. etc.   
BTP&U formula maneho…?    
Mi a tuma nota tambe ku e moshon ta urgi gobiernu pa instrui BTP&U pa bini ku maneho pa baha e tarifanan di awa i koriente aki na Korsou. Atrobe nos mester konstata ku te awe nos no ta kompronde kon nos institutonan mester funshona. 
BTP&U no por bini ku maneho kon ta baha tarifanan di awa i koriente. Esei mester ta parti di un maneho energetiko di pais, kual maneho te ku awe nos no konose aki na Korsou. Si ta asina ku Aqualectra mester tin su plan tekniko di mas aña, i un di e metanan di e plan aki mester ta ku e suministro di awa i koriente mester ta mas barata ku ta posibel. E mester ta pagabel tambe pa e sosiedat. 
BTP&U lo por ta responsabel pa e maneho regulatorio (esaki no ta maneho energetiko) di nos pais, pa kual afan, te ainda aki na Korsou nos no tin un lei ku ta regula e ‘rules of the game’ pa ku e merkado di e awa i koriente. 
Ku otro palabra dor di manda BTP&U bai traha maneho pa redusi tarifanan di awa i koriente akinan, bo ta manda nan bai traha maneho ku awero nan mes mester bai kontrola esaki. Mi ta spera ku nos tur por kompronde ku e kos aki no ta klop dus. E instrukshon aki no ta kuadra tampoko ku nos kodigo sivil. Pasombra den e kaso aki BTP&U ta formula maneho anto Aqualectra mester ehekuta esaki. Si e maneho aki faja of no resulta, Aqualectra ta keda responsabel pa un maneho ku un otro instansha a traha.       
Por ultimo
Frankamente bisa, mi ta un tiki kansá ora mi tende politikonan ta splika nan kosnan dor di tilda entre otro gerensianan den pasado pa mal maneho. 
Mi ta konstata ku nan ta husa hopi ‘alternative facts’ pa ku nan argumentonan, kual argumentonan simplemente no ta kuadra. 
Ami a jega na un punto ku mi no ta kere ku e sistema di hiba maneho ei ta efikas i e no ta solushona e problemanan ku realmente nos tin aki nan Korsou. 
Den e kaso ku e ponensianan di e politikonan ei inkorektamente ta tacha mi bon nomber of mi profeshonalismo, mi ta reakshona di e forma aki, splikando realmente e problema i e posibel solushonan. 
Si e politikonan ei realmente ke kompronde e problema i nan ta respeta profeshonalismo di otro, semper nos ta dispuesto pa informa, splika i aklara nan na plaka chikitu kon e kosnan ta hinka den otro.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: