PARTIDO POLĺTIKO NOBO ‘KÒRSOU DURADERO I SOLIDARIO’ (KSD) TA APORTÁ NA DIÁLOGO TOKANTE DERECHI DI VOTO: DEKRETO GUBERNAMETAL KU TA DIKTA ORGANISASHON DI ELEKSHON BASÁ RIBA ARTIKULO 53 DI AREGLO DI ESTADO (ELEKSHON ADELANTÁ) TA PERHUDIKÁ DERECHI SIVIL FUNDAMENTAL.

PARTIDO POLĺTIKO NOBO ‘KÒRSOU DURADERO I SOLIDARIO’ (KSD) TA APORTÁ NA DIÁLOGO TOKANTE DERECHI DI VOTO: DEKRETO GUBERNAMETAL KU TA DIKTA ORGANISASHON DI ELEKSHON BASÁ RIBA ARTIKULO 53 DI AREGLO DI ESTADO (ELEKSHON ADELANTÁ) TA PERHUDIKÁ DERECHI SIVIL FUNDAMENTAL.

Nasha Desbarida i Dennis Anthony, dos Kurasoleño, tabata biba na Hulanda i a inskribí nan mes den registro sivil na Kòrsou pa asina por postulá dia 10 di Mart riba lista pa elekshon di e partido polítiko Kòrsou Solidario i Duradero (KSD). Tur dos ta miembro aktivo i prominente di e partido polítiko nobo ku a resaltá for di e organisashon sivil Kòrsou Solidario i Duradero. E organisashon sivil aki pa ya kasi 3 aña ta aktivo tantu na Kòrsou komo na Hulanda.
E partido polítiko KSD tin komo meta pa promové bienestar di tur suidadano mediante koperashon, solidaridat i partisipashon i pa yuda krea un país duradero i konsiente di su medioambiente. KSD tin komo puntonan di lansa ‘bon gobernashon’ i meritokrasia, solidaridat, ekonomía duradero, bon enseñansa i un kuido di salú riba nivel. E derechinan básiko di tur suidadano, ekspresá den e lema “Bo Derechi”, ta forma e piedanan di fogón den kwa prinsipionan di solidaridat, partisipashon i hustisia sosial pa tur Kurasoleño mester haña nan lugá. KSD ta boga pa nos identifiká, solushoná i eliminá estorbonan ku ta blokia desaroyo di nos país, ku yudansa i partisipashon di un i tur mediante rekonsiliashon i un buskeda intenso pa identifiká nos interesnan komún i stimulá union.
A base di su prinsipio di solidaridat KSD ta sinti su mes yamá pa ofresé opshonnan nobo pa yuda solushoná e impase polítiko i gubernamental ku a surgi den nos país, mediante un posishon positivo i konstruktivo. E palabranan prinsipal den esaki ta inklusividad i rèspèt.

Sinembargo Konseho Supremo Elektoral (KSE) a notifiká Nasha Desbarida i Dennis Anthony ku riba e fecha ku a sera e registro di elekshon ( 8 di Febrüari 2017), nan no tabata inskribí ahinda den e registro sivil i pa e motibu ey nan no por pone nan mes eligibel i tampoko nan por vota. Pa e motibu ei Nasha Desbarida i Dennis Anthony a entamá un kaso sumario den korte. Komo konsekuensha ku e registro elektoral a ser konsiderá komo será for di dia 8 di Febrüari 2017, mientras a informá komunidat di esaki te dia 17 di Febrüari 2017 numa, nunka nan lo por a inskribí nan mes den e registro sivil na tempu. Pa e motibu aki nan derechinan fundamental, nan derechi di voto aktivo i pasivo, a keda violá.

Korte a rechasa e reklamo di Nasha Desbarida i Dennis Anthony. Sentral den veredikto di Hues ta pará ku lei ta dikta términonan pa pasonan konsekutivo den e prosedura di un elekshon adelantá. Durante e kaso a resultá ku leinan na vigor ta hasi’é imposibel pa yunan di tera bin inskribí nan mes pa por hasi uso di nan derechi di voto aktivo i pasivo. Ademas e términonan stipulá den lei ta resultá den un periodo di kampaña mas kòrtiku ku ta kousa un desventaha adishonal pa esnan ku ke pone nan mes eligibel riba lista di partidonan nobo. Partidonan nobo tin solamente mitar di e tempu,
preskribí pa lei, pa logra haña e kantidad di voto rekerí den e pre- elekshon di un elekshon adelantá. Ademas a resultá pa kolmo durante di e kaso ku KSE no tabatin opheshon pa atmití Nasha Desbarida i Dennis Anthony den e registro elektoral.

Durante di e kaso ningun di e partidonan ku Nasha Desbarida i Dennis Anthony a demandá, ni tampoko Hues, no a nenga ku e eksigensha den lei tokante inskripshon den registro elektoral ta resultá den un limitashon di e derechi di voto aktivo of pasivo di Nasha Desbarida i Dennis Anthony. A base di esaki KSD huntu ku Nasha Desbarida i Dennis Anthony ta konvensí ku e veredikto aki no ta e último palabra tokante e limitashon di derechinan básiko di suidadano, manera deskribí.

KSD lo keda enfoká riba un solushon efektivo i hustu pa tur yu di tera, i ta sigui sali na vanguardia di tur derechi básiko, manera e derechi riba un gobiernu ku ta lucha pa derechi di yu di tera, derechi riba bon enseñansa, derechi riba trabou, derechi riba bon bibienda, derechi riba salú públiko bon i pagabel, derechi riba un bon kwido sosial. E veredikto aki ta un estímulo i ta reforsá tantu e organisashon sivil komo e partido polítiko KSD den nan mishon. Pues tur esaki ta ‘Nos Derechi’.

==========

KERSVERSE POLITIEKE PARTIJ ‘KORSOU DURADERO I SOLIDARIO’ (KSD) DRAAGT BIJ TOT DIALOOG OVER HET STEMRECHT: LANDSBESLUIT DAT VERKIEZINGEN UITSCHRIJFT OP DE VOET VAN ARTIKEL 53 STAATSREGELING (TUSSENTIJDSE VERKIEZING) SNIJDT IN OP FUNDAMENTEEL BURGERRECHT.
Nasha Desbarida en Dennis Anthony, waren in Nederland woonachtig en hebben zich uit hoofde van hun band van bloed en aanverwantschap met Curaçao ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao opdat zij zich op 10 maart 2017 op de lijst van politieke partij Kòrsou Solidario i Duradero verkiesbaar kunnen stellen. Zij zijn actief en prominent lid van de nieuwe politieke partij die voortkomt uit de gelijknamige burgerorganisatie Kòrsou Solidario i Duradero. De burgerorganisatie is bijna 3 jaar actief op Curaçao en in Nederland.
De politieke partij KSD heeft tot doel middels samenwerking, solidariteit en participatie het welzijn van alle burgers, zonder onderscheid des persoons, te bevorderen en een milieubewust en duurzaam land te helpen vormen. KSD heeft als speerpunten ‘good governance’ en meritocratie, solidariteit, duurzame economie, goed onderwijs en gezondheidszorg van kwaliteit geagendeerd. Deze basisrechten van alle burgers, samengevat in de kreet “Bo Derechi” ofwel “Het is jouw recht”, vormen de hoekstenen waarbinnen principes van solidariteit, participatie en sociale rechtvaardigheid voor alle burgers en groepen tot uiting moeten komen. KSD beoogt struikelblokken die ontwikkeling van ons land versperren met behulp van participatie van eenieder te identificeren, en op te lossen, middels reconciliatie en een nadrukkelijke zoektocht naar gemeenschappelijke belangen en eenheid.
Omdat KSD saamhorigheid en solidariteit hoog in haar vaandel heeft, voelt ze zich geroepen om middels een positieve en constructieve houding bij te dragen tot het opperen van nieuwe mogelijkheden om uit de politieke en bestuurlijke crisis en impasse te komen waarin ons land verzeild is geraakt. Het devies is hierbij inclusiviteit en respect.

Echter, Nasha Desbarida en Dennis Anthony werden door het Hoofdstembureau bericht dat zij per de dag van sluiting van het kiesregister, 8 februari 2017, nog niet ingeschreven waren in het bevolkingsregister en zich daarom niet verkiesbaar mogen stellen. Zij hebben hierop een kort geding aangespannen. Als gevolg van het feit dat het kiesregister al per 8 februari 2017 als gesloten werd beschouwd en dat bovendien pas op 17 februari 2017 is gepubliceerd hadden zij zich immers nimmer bijtijds kunnen inschrijven in het bevolkingsregister. Daardoor komen hun fundamentele burgerrechten, namelijk hun actief en passief kiesrecht, in het gedrang.

De eis van Nasha Desbarida en Dennis Anthony is door de rechter afgewezen. Centraal in het oordeel van de rechter staat dat de wet termijnen stelt voor achtereenvolgende stappen in de verkiezingsprocedure voor tussentijdse verkiezingen. Ter zitting bleek dat de wet aanzet tot het a priori onmogelijk maken van het tijdig inschrijven van landskinderen die van hun actief en passief
kiesrecht gebruik willen maken. De in de wet opgenomen termijnen zet ook aan tot een ingekorte campagnetijd voor de voorverkiezingen, waardoor burgers die zich kandidaat stellen op lijsten van nieuwe partijen vergeleken met andere burgers een additioneel nadeel lijden. Er is immers maar de helft van de wettelijk voorgeschreven tijd beschikbaar voor nieuwe partijen om het benodigde aantal stemmen in de voorverkiezingen te behalen. Voorts bleek ter zitting dat het hoofdstembureau geen bezwaren had tegen het opnemen van Nasha Desbarida en Dennis Anthony in het kiesregister.

Tijdens het kort geding is door gedaagden noch de rechter betwist dat de praktische uitwerking van de eis van ingezetenschap beperking van het actieve en passieve kiesrecht van Nasha Desbarida Desbarida en Dennis Anthony met zich meebrengt. Op basis daarvan zijn KSD samen met Nasha Desbarida en Dennis Anthony ervan overtuigd dat met dit vonnis in eerste aanleg het laatste woord nog niet is gezegd over de voornoemde beperking van grondrechten van burgers.
KSD blijft zich richten op een effectieve en rechtvaardige oplossing voor alle landskinderen met respect voor alle grondrechten, waaronder het recht op een overheid die opkomt voor de rechten van de burgers, het recht op goed onderwijs, het recht op werk, het recht op goede woonvoorziening, het recht op goede en betaalbare gezondheidszorg, het recht op goede sociale zorg. Dit vonnis heeft zowel de burgerorganisatie als de gelijknamige politieke partij KSD gesterkt in haar missie. Dit is immers allemaal “Nos Derechi” ofwel Ons Goed Recht.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: