OM vastbesloten: Onderzoek bij omkoping, poging omkoping, intimidatie, bedreiging en wanorde – OM determiná: Investigashon ora di soborno, intento soborno, intimidashon, menasa i desórd

OM vastbesloten: Onderzoek bij omkoping, poging omkoping, intimidatie, bedreiging en wanorde

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is deze week extra alert in verband met de verkiezingen van 28 april 2017. Vrijdag vinden op Curaçao de verkiezingen plaats voor het Parlement van Curaçao. Het is in het belang van Curacao en de Curaçaose bevolking dat het democratische gehalte van de verkiezingen zo hoog mogelijk is. De verkiezingen moeten daarom op een eerlijke manier verlopen.

Het Openbaar Ministerie zal optreden op het moment dat signalen worden ontvangen van mogelijke koop en/of verkoop van stemmen. Omkoping en poging tot omkoping van het kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van Strafrecht Curaçao. Van omkoping of poging omkoping is bijvoorbeeld sprake als een gift of een belofte wordt gedaan of aangeboden.

Een zuivere uitkomst van de verkiezingen is van essentieel belang in een democratische samenleving. Dit wordt alleen bereikt als een ieder vrij is te stemmen op de partij van zijn keuze en deze stem voor zichzelf mag houden. Zodra kiezers zich laten omkopen in ruil voor het uitbrengen van hun stem op een bepaalde politieke partij op politiek persoon is geen sprake meer van vrije verkiezingen.

Het Openbaar Ministerie gaat alle signalen van omkoping onderzoeken. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie Curaçao alle signalen van intimidatie, bedreiging en wanorde voor, tijdens en na de verkiezingen onderzoeken.

Het OM staat voor een volkomen onbelemmerd verloop van de verkiezingen; indien nodig zal ook de Landsrecherche Curaçao worden ingezet om onderzoek te verrichten.

Het Hoofdstembureau heeft het maken van foto’s in een stemlokaal verboden. Indien een foto van een stembiljet wordt gemaakt in het kader van het kopen of verkopen van een stem, is dit strafbaar. Het OM waarschuwt dat het deze zaken zullen worden onderzocht en mogelijk vervolgd.

Een ieder die signalen heeft van omkoping, poging omkoping, intimidatie en/of bedreiging of daartoe wordt benaderd wordt opgeroepen deze signalen via 917 of anoniem via 108 te melden, zodat deze kunnen worden onderzocht.

Artikel 2:44 1.Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen

Willemstad, 24 aprel 2017

OM determiná: Investigashon ora di soborno, intento soborno, intimidashon, menasa i desórden

Ministerio Públiko (OM) Kòrsou ta e siman aki èkstra alèrt relashoná ku elekshon di 28 di aprel 2017. Djabièrnè ta tene elekshon na Kòrsou pa Parlamento di Kòrsou. Ta den interes di Kòrsou i siudadanonan di Kòrsou pa e kontenido demokrátiko di e elekshon ta mas haltu posibel. Ta esensial pa e elekshon tuma lugá di e forma di mas honesto posibel.

Ministerio Públiko ta bai aktua na momentu ku OM risibí señal di posibel kompra i/òf benta di voto. Soborno òf intento di soborno di e derechi di voto ta kastigabel konforme artíkulo 2:44 di Kódigo Penal di Kòrsou. Di soborno òf intento di soborno ta papia ora ta primintí òf duna un regalo.

Un resultado puru di elekshon ta di importansia esensial den un komunidat demokrátiko. Por logra esaki solamente si kada un ta liber pa vota riba e partido di su eskoho I por tene su voto sekreto. Mesora ku un votadó ta laga soborná su mes dor di vota riba un partido polítiko spesífiko òf un persona polítiko, no por papia mas di un elekshon liber.

Ministerio Públiko ta bai investigá tur señal di soborno. Ademas ta bai investigá tur señal di intimidashon, menasa, desórden públiko promé, durante I despues di elekshon.

Ministerio Públiko ta pará pa un elekshon liber sin opstákulo; si resultá nesesario ta envolví Landsrecherche Curaçao pa hasí investigashon.

Konseho Supremo Elektoral ta prohibí sakamentu di pòrtret den urna. Ta kastigabel si un pòrtret di un papel di vota (stembiljet) ta wòrdu usá pa kumpra òf bende voto. OM ta atvertí ku den tur e kasonan aki ta inisiá un investigashon i ta persiguí esaki.

Kada un siudadano ku ta ser aserká òf sa di soborno, intento di soborno, intimidashon i/òf menasa òf a ser aserká ta ser yamá pa duna e informe aki via telefòn 917 òf anónimo via 108 pa garantisá ku ta investigá e señal nan aki.

Artikel 2:44 1.Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen

Willemstad, 24 april 2017

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: